Główne menu

Kolejne kłamstwa na temat rodziny Gałkiewicz w „Gazecie Rzgowskiej” i „Rzgowskiej Prawdzie”!

Żadne z opublikowanych tam treści nie były z nami weryfikowane. Gazety powyższe kilka już razy zostały skazane przez sąd za pisanie nieprawdy, jednak czynią to nadal.

S P R O S T O W A N I E

1. Majątek Gospodarz został wykupiony przez rodzinę Gałkiewicz w 1993 roku za stawki wyższe niż rynkowe, ponieważ w przetargu brali również udział m.in. ówczesny wójt Jan Mielczarek i były dyrektor PGR J. Kasprzykowski.

2. Rodzina Gałkiewicz po zakupie Majątku Gospodarz w 93 r. hodowała tam rośliny oraz ryby aż do 2011 r., a zboża aż do 2017 roku. Wartość produkcji tego gospodarstwa w latach 1993-2011 zarządzanego przez Gałkiewiczów, była wielokrotnie większa niż przez kilkadziesiąt lat działalności PGR-u.

Niestety tak jak skończyła się koniunktura w wielu gałęziach gospodarki, tak niektóre uprawy oraz hodowla ryb stały się nieekonomiczne, również z powodu dużego zanieczyszczenia rzeki Ner.

3. Nasza rodzina chciała przeprowadzić rewitalizację obiektów zabytkowych na trenie majątku Gospodarz, niestety możliwość ta została nam administracyjnie zablokowana za rządów Jana Mielczarka. Co uczynił wg. mojej opinii z zemsty za to, że przegrał z nami licytację o to gospodarstwo. Blokada ta trwa jednak do dzisiaj. Nasze kolejne wnioski o zmiany umożliwiające inwestowanie na terenie majątku Gospodarz, złożone w 2017 r. pozostają do tej pory nierozpatrzone. Burmistrz Mateusz Kamiński proceduje natomiast wnioski złożone w 2018 roku. Dlaczego nie realizuje wniosków wg. kolejności wpływu? Czyżby w tej kwestii realizował politykę Jana Mielczarka?

4. Grunt przy ul. Nasiennej w Rzgowie, na którym ma powstać zakład firmy TME, od ponad roku (dokładnie od grudnia 2016) był wyłączną własnością Andrzeja Gałkiewicza, brata mojego męża. Dlatego korzyści z jego sprzedaży mógł odnieść tylko Andrzej Gałkiewicz, a nie ja czy mój mąż.

5. „Gazeta Rzgowska” i „Rzgowska Prawda” chcąc mnie oczernić sugerują jakobym wykorzystywała funkcję radnej do czerpania jakichś korzyści i lobbowania na rzecz korzystnych rozwiązań.
Redaktorzy ignorują fakt. że nie biorę udziału w głosowaniach, które dotyczą nazwiska Gałkiewicz, bez względu czy to moja rodzina czy nie.

Do Państwa oceny pozostawiam dla kogo korzystne są rozwiązania za którymi lobbowałam:

  • odwodnienie ul. Tuszyńskiej oraz poprawa jej nawierzchni;
  • budowa chodników na ul. Kamiennej i ul. Literackiej;
  • budowa chodnika na ul. Ogrodowej od ul. Polnej do ul. Południowej;
  • budowa siłowni za halą sportową;
  • program opieki stomatologicznej dla dzieci;
  • strefa zamieszkania na ul. Plac 500-lecia
  • o pozostałych moich inicjatywach można przeczytać w 65 wnioskach i interpelacjach złożonych w imieniu mieszkańców na  http://www.grazynagalkiewicz.pl/aktualnosci/

Ja w swoim życiu osiągnęłam już odpowiedni status społeczny i finansowy, mogę więc pozwolić sobie na pracę społeczną. Redaktorom chcącym rzetelnie wykonywać swoje zadanie kontrolne, proponuję przyjrzeć się bacznie radnym, którzy po wybraniu przez mieszkańców na funkcję radnego, jedyne co zrobili, to pozałatwiali intratne posady dla siebie lub swojej rodziny.

Wniosek o naprawę chodnika na zakręcie ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie wniosek o naprawienie chodnika na zakręcie ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie.

Chodnik w tym miejscu jest zniszczony przez samochody ciężarowe, które ze względu na złe wyprofilowanie skrętu zachodzą naczepami na chodnik. Jednocześni radna Gałkiewicz wnioskuje o przesunięcie słupa energetycznego, cofnięcie chodnika i utworzenie łagodniejszego promienia skrętu w tym miejscu.

Wniosek o wyczyszczenie przepustów i odmulenie rowów przy ul. Literackiej i Kamiennej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie wniosek o to, by wiosną wyczyszczono 2 przepusty i odmulono rowy na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie.

Radna Gałkiewicz sugeruje by:

  • odtworzyć rów przy przepuście znajdującym się po skręcie w prawo z ul. Tuszyńskiej w Literacką
  • odmulić aż do rzeki Strugi rów znajdujący się po skręcie w prawo z ulicy Kamiennej w ulicę Literacką

Wniosek o odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie, by odmalować na wiosnę wszystkie pasy, którymi oznaczone są przejścia dla pieszych na terenie miasta Rzgów.

Pasy są zniszczone, mało widoczne po zmroku, co sprowadza na pieszych niebezpieczeństwo.

Wniosek o rozbudowę Skate Parku lub uzupełnienie go o siłownię na powietrzu

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek do budżetu na rok 2018 o rozbudowę Skate Parku lub urządzenie obok skateparku siłowni na powietrzu (w zależności od możliwości finansowych gminy).

Przypominamy także, że radna Grażyna Gałkiewicz złożyła inne wnioski do budżetu na rok 2018:

Radna Gałkiewicz odpowiada Burmistrzowi Kamińskiemu ws. wywiadu w „Dzienniku Łódzkim”

Burmistrz Mateusz Kamiński wygłosił oświadczenie, w którym zgłosił liczne pretensje związane z wywiadem, jakiego radna Grażyna Gałkiewicz udzieliła „Dziennikowi Łódzkiemu”. Radna Grażyna Gałkiewicz ustosunkowała się do tego oświadczenia w komunikacie wygłoszonym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2017.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu:

Czytaj dalej

Radna Gałkiewicz do „Gazety Rzgowskiej”: Proszę o sprostowanie artykułów „Ważny dokument” „Podwójna moralność”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu z „Gazety Rzgowskiej” wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w nr 6 (92)  „Gazety Rzgowskiej”, artykułach pod tytułem „Ważny dokument” (s. 1) oraz „Podwójna moralność” (strony 1 i 3).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania:

Czytaj dalej

Radna Gałkiewicz do „Rzgowskiej Prawdy”: Proszę o sprostowanie artykułu „Miała być promocja, jest wstyd i kompromitacja?”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktor Milenie Chmielewskiej ze „Rzgowskiej Prawdy” wniosku o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w artykule „Miała być promocja, jest wstyd i kompromitacja?” opublikowanym w nr 6 (40) „Rzgowskiej Prawdy” (strony 1 i 7).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wniosku o sprostowanie:

Czytaj dalej

Grażyna Gałkiewicz w „Dzienniku Łódzkim”: Tuszyńska i Łódzka powinny być oczkiem w głowie każdego samorządowca w gminie

W związku z sukcesem radnej Grażyny Gałkiewicz w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2017”, w „Dzienniku Łódzkim” w dniu 31.05.2017 ukazał się obszerny wywiad z radną. Zapraszamy do lektury krótkich fragmentów i zakupu tego wydania „Dziennika Łódzkiego”, w którym ukazał się wywiad.

Oto fragmenty wypowiedzi radnej Gałkiewicz:

Grażyna Gałkiewicz o remontach Tuszyńskiej i Łódzkiej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków

Konsekwentnie walczę o inwestycje, które powinny być priorytetem także dla burmistrza i pozostałych radnych. Chodzi mi tu szczególnie o wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni ulic Tuszyńskiej i Łódzkiej, a więc dwóch głównych, najbardziej uczęszczanych ulic Rzgowa. Tuszyńska i Łódzka powinny być oczkiem w głowie każdego samorządowca w gminie, ponieważ są wizytówką Rzgowa.
(…)
Po drugie, władzę krytykuję bardzo niechętnie i tylko w ostateczności. Robię to jedynie wtedy, gdy nie są realizowane ważne dla mieszkańców inwestycje, takie jak chociażby wspomniane remonty ulic czy rozbudowa oczyszczalni ścieków. Czy mam za odkładanie tych inwestycji pogłaskać kogoś po głowie i powiedzieć „nic się nie stało”?

Grażyna Gałkiewicz o programie opieki stomatologicznej

Od początku uważałam, że program powinien obejmować wszystkie dzieci. Urzędnicy mówili jednak, że nie wystarczy pieniędzy. Program okrojono więc do przedszkolaków i klas 1-3 szkoły podstawowej. Po roku funkcjonowania tego programu okazało się, że została dość duża niewykorzystana kwota. Dlatego złożyłam wniosek o rozszerzenie tego programu również na klasy 4-8. Niestety, program trzeba rozpisać od nowa, bo takie są przepisy. Szkoda, że od razu nie przygotowano programu o jaki wnioskowałam, czyli dla wszystkich dzieci.

Grażyna Gałkiewicz o wnioskach o inwestycje dla mieszkańców

Bardzo cieszę się z powstania parkingu na ul. Grodziskiej, przy Urzędzie Miejskim, uruchomienia siłowni na świeżym powietrzu przy szkole i hali sportowej oraz wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Plac 500-lecia. Na ukończeniu jest też wreszcie projekt odwodnienia ul. Tuszyńskiej i dokończenia chodnika. Burmistrz powołał także Rzgowską Radę Biznesu, a Rada Miejska uchwaliła program rewitalizacji budynków na terenie gminy. We wszystkich tych sprawach składałam wnioski do burmistrza.

Grażyna Gałkiewicz o „starym układzie” i zagrożeniach stojących przed gminą Rzgów

Będę walczyła o to, żeby uświadomić mieszkańcom, jakie zagrożenia dla przyszłości gminy stwarza wielka monopolistyczna firma funkcjonująca w naszym regionie. Przez jej działania nikt w gminie Rzgów nie zarobi na sprzedaży ziemi ani nie może pobudować większych obiektów. Firma ta na terenie naszej gminy skupuje ziemię rolną po 30-50 złotych za metr kwadratowy, a oferuje ją do odsprzedaży za 400-500 złotych za metr kwadratowy. Takie działania nie miałyby miejsca, gdyby większość radnych oraz burmistrz kategorycznie się temu przeciwstawiła. Do tej sytuacji doprowadzili radni oraz burmistrz poprzednich kadencji. Po wyborach w 2014 roku udało nam się przyhamować ten proceder, o którym tu mówię. Niestety, przez większościowy klub radnych „Rzgów Naszą Gminą” jednak powrócił „stary układ”. Wszystko zmierza do tego, żeby jedna firma praktycznie zawłaszczyła gminę Rzgów, łącznie z przejęciem za bezcen od naszych rolników pozostałych ziem na terenie naszej gminy.

 

 

Grażyna Gałkiewicz laureatką plebiscytu Samorządowiec Roku 2017

Radna Grażyna Gałkiewicz trzeci raz znalazła się wśród laureatów plebiscytu „Samorządowiec Roku” organizowanego przez „Dziennik Łódzki”.

Radna Grażyna Gałkiewicz otrzymała 1322 głosy i zajęła I miejsce w powiecie łódzkim wschodnim i II miejsce w całym województwie łódzkim!

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Łódzkiej im. Rubinsteina połączonej z uroczystą sesją Sejmiku Województwa Łódzkiego, radna Grażyna Gałkiewicz w krótkim wystąpieniu podziękowała mieszkańcom gminy Rzgów, którzy oddali na nią swoje głosy oraz członkom klubu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach. Radna podkreśliła, że ta nagroda należy się nie tylko jej, ale również radnym z „Lepszej Przyszłości”.

Radna Grażyna Gałkiewicz była także laureatką poprzednich edycji plebiscytu w roku 2015 i 2016.

Interpelacja ws. fatalnego stanu ul. Tuszyńskiej

Radna Grażyna Gałkiewicz kolejny raz interweniuje u burmistrza ws. stanu ulicy Tuszyńskiej. Radna przypomina o konieczności remontu nawierzchni, budowy odwodnienia, dokończenia ciągu pieszo rowerowego oraz rozwiązania problemu korków przy skrzyżowaniu z Rzemieślniczą. Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji.

Czytaj dalej

Interpelacja ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusowej z Łodzią

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do burmistrza interpelację ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusów z Łodzią. Radna pyta m.in. o to, czy Urząd szacował koszty przejazdu autobusu 56A przez centrum Rzgowa i jak w związku z „rewolucją komunikacyjną” zmienią się wydatki ponoszone przez gminę Rzgów na kursy autobusów MPK Łódź.

Zapraszamy do zapoznania się z całą interpelacją.

Czytaj dalej

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.