Główne menu

Radna Gałkiewicz odpowiada Burmistrzowi Kamińskiemu ws. wywiadu w „Dzienniku Łódzkim”

Burmistrz Mateusz Kamiński wygłosił oświadczenie, w którym zgłosił liczne pretensje związane z wywiadem, jakiego radna Grażyna Gałkiewicz udzieliła „Dziennikowi Łódzkiemu”. Radna Grażyna Gałkiewicz ustosunkowała się do tego oświadczenia w komunikacie wygłoszonym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2017.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu:

Komunikat radnej Grażyny Gałkiewicz
odczytany na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2017

W związku z treścią oświadczenia odczytanego przez Pana Burmistrza Mateusza Kamińskiego podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 14 czerwca 2017 r., dotyczącego wywiadu, którego udzieliłam w dniu 31 maja 2017 r. „Dziennikowi Łódzkiemu”, oraz pisma, które skierował do mnie Burmistrz, chciałabym Państwu zakomunikować, iż:

1) Nigdzie w wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” nie powiedziałam, że jakiekolwiek inwestycje są moim sukcesem. Powiedziałam jedynie, że „cieszę się z powstania” różnych inwestycji. W swojej działalności publicznej zawsze podkreślam znaczenie zespołowego współdziałania samorządowców i nigdy nie przypisywałam sobie zasług innych osób. Wiadomo przecież, że radny może jedynie złożyć wniosek, a realizuje je Urząd pod kierownictwem prezydenta, burmistrza czy wójta.

W trakcie kadencji Rady Miejskiej w Rzgowie złożyłam sama lub wspólnie z innymi radnymi ponad 60 wniosków, dotyczących inwestycji i spraw istotnych dla mieszkańców Gminy Rzgów. Wnioski te często skutkowały rozpoczęciem konkretnych działań inwestycyjnych lub projektowych. Zdarzało się, że ostateczny kształt tych przedsięwzięć był inny niż mój pierwotny pomysł. Działo się tak ze względu na uregulowania prawne, możliwości inwestycyjne Gminy lub inne okoliczności.

Do rozpoczęcia wszystkich przedsięwzięć konieczne były rzecz jasna często uchwały Rady Miejskiej, za co wszystkim radnym dziękuję, oraz działania Burmistrza. Oczywistym jest, że w działalności Gminy na ostateczny rezultat podejmowanych działań składa się praca wielu osób – jeśli mam w tym swój mały wkład, realizację takiego projektu uważam również za powód do radości. Cieszę się z wykonania wszystkich inwestycji i potrzeba dużo złej woli, aby twierdzić, że w ten sposób przypisuję sobie zasługi innych osób. Jest to twierdzenie nieuprawnione.

Radni, którzy mieli okazję ze mną współpracować wiedzą, że na moją pomoc w sprawach merytorycznych zawsze mogą liczyć. Pamiętam także o pomocy, której udzielono mi i za tę pomoc dziękuję zawsze, gdy tylko mam okazję.

 

2) Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu i piśmie skierowanym do mnie niestety wielokrotnie mija się z prawdą

  • Nie jest prawdą, że powiedziałam, iż w Rzgowie w ogóle nie są realizowane remonty ulic, jak można było wywnioskować z wypowiedzi Pana Burmistrza.

W wywiadzie powiedziałam, że chodzi mi szczególnie o wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni ulic Tuszyńskiej i Łódzkiej, a więc dwóch głównych i najbardziej uczęszczanych ulic Rzgowa.

Inwestycje te nie zostały jeszcze niestety rozpoczęte. W maju 2017, kiedy udzielałam wywiadu, projekt odwodnienia ul. Tuszyńskiej czekał cały czas na zatwierdzenie przez Starostę Powiatowego. Według zapisów budżetu powinien być gotowy już w 2015 roku! Zakończenie prac projektowych nie jest jednak równoznaczne z rozpoczęciem budowy. Budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej do dzisiaj nie jest jeszcze rozpoczęta.

 

  • Nie jest prawdą twierdzenie Pana Burmistrza, że wniosek ws. odwodnienia ul. Tuszyńskiej złożyła jako pierwsza grupa radnych z moim udziałem w dniu 28.09.2016.

Wnioski w tej sprawie na piśmie składałam wcześniej trzykrotnie samodzielnie w 2015 roku tj. 29.06, 21.09 i 30.09. Wszystkie te wnioski są opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-9.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-10.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-11.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w8-16.pdf

 

  • Nie jest prawdą, że program stomatologiczny powstał z inicjatywy Pana Burmistrza.

W 2014 r., gdy kandydowałam na radną Rady Miejskiej napisałam w ulotce wyborczej, że „należy przywrócić etat dentysty dla szkół i przedszkola”. Mówiłam o tym także w wywiadzie udzielonym „Rzgowskiej Prawdzie” (numer 11, listopad-grudzień 2014). Następnie złożyłam w tej sprawie wniosek do budżetu w styczniu 2015 roku. Był to wniosek o objęcie opieką stomatologiczną wszystkich dzieci. O tej sprawie mówiłam także podczas V Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2015 r, co jest udokumentowane w protokole z tej sesji.

 

  • Nie jest prawdą twierdzenie Burmistrza Kamińskiego, że parking przy ul. Grodziskiej powstał w miejscu wskazanym przez śp. Konrada Kobusa.

O lokalizację tego parkingu w tym miejscu wnioskowałam na II Sesji Rady Miejskiej w dniu 09.12.2014 r., co jest zapisane w Protokole z sesji. Był to wniosek ustny. Następnie złożyłam na piśmie wniosek do Burmistrza w dniu 16.01.2015 r. Mój wniosek przywoływany jest także w Protokole z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.01.2015 r. Świadkiem moich rozmów z śp. Panem Burmistrzem Kobusem, który zaakceptował moją propozycję lokalizacji parkingu, była pani radna Ewa Fryczka. Z niezrozumiałych przyczyn dla mnie, niestety mój wniosek, który złożyłam na piśmie 16.01.2015 r. nie jest opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego.

 

  • Nie jest prawdą, że wnioskowałam o lokalizację siłowni na świeżym powietrzu tylko przy skate-parku. Nie jest prawdą, że ostateczna lokalizacja siłowni na świeżym powietrzu przy szkole i hali sportowej była inicjatywą obecnego Burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego.

Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłam w dn. 20.04.2015 r, a potem w dn. 30.09.2015 r. Proponowałam powstanie trzech siłowni na świeżym powietrzu: przy placu zabaw, przy skate-parku oraz przy hali sportowej. Co więcej, pomysł budowy fitness-parków na świeżym powietrzu znalazł się w mojej ulotce wyborczej już w 2014 roku, gdy kandydowałam na radną. Mój wniosek ws. usytuowania tej siłowni również przy hali sportowej jest opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-4.pdf

 

  • W kwestii wprowadzenia strefy zamieszkania Pan Burmistrz Kamiński także mija się z prawdą.

O wprowadzenie tej strefy zamieszkania wnioskowałam podczas VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2015 r., co jest odnotowane w Protokole z sesji. Następnie w dniu 24.04.2015 r. pisemny wniosek w tej sprawie złożył Pan Marek Marchewczyński. Kolejny wniosek w tej sprawie złożyliśmy wspólnie ja i Pan Marek Marchewczyński w dniu 30.09.2015. Później, w październiku 2015 r., ten wniosek był złożony po raz czwarty, przeze mnie i przez radnych z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”. W efekcie strefa zamieszkania została uruchomiona w roku 2016.
Protokół z VI sesji Rady Miejskiej potwierdza moje słowa i jest umieszczony w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/protokoly/c605e2d9b4079da07166dc553254c1d5_1/protokol_vi_sesja.pdf

 

3) Pan Burmistrz Kamiński przedstawia kluczowe gminne inwestycje w sposób korzystny dla siebie. Może ja przedstawię, jak naprawdę wygląda na dzień dzisiejszy stan wykonania kluczowych inwestycji w gminie.

Ja wiem Panie Burmistrzu, że Pan wdrożył te kluczowe inwestycje, ale na dzień kiedy udzielałam wywiadu, te kluczowe inwestycje nawet się nie rozpoczęły.

  • Gmina Rzgów jak dotąd nie rozpoczęła rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Kamiński sam przyznał, że pomysł ten zrodził się blisko 4 lata temu. W ten chwili ten projekt jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Czyli do faktycznego rozpoczęcia rozbudowy oczyszczalni ścieków do dnia dzisiejszego jednak nie doszło.

 

  • Gmina Rzgów jak dotąd nie rozpoczęła również budowy kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce w ramach zapowiadanego od lat dużego projektu.

Póki co jedynie pozyskano dofinansowanie na tę inwestycję i za to należą się Panu słowa podziękowania. Chciałam zaznaczyć, że w 2016 informował o tym pełniący obowiązki Burmistrza Wojciech Skibiński. Póki co nie jest rozpoczęta budowa tej inwestycji. Myślę, że wszyscy z niecierpliwością na to oczekujemy.

 

  • Gmina Rzgów nie rozpoczęła budowy Domu Kultury.

Wykonano i to jeszcze w poprzedniej kadencji, jedynie kontrowersyjny projekt tej inwestycji. Na faktyczne rozpoczęcie tej budowy również czekamy, chociaż środki na ten cel w budżecie Rada Miejska zabezpieczyła.

 

4) Co do mojej wypowiedzi o „starym układzie” w gminie Rzgów, to podtrzymuję moje stwierdzenie, że przez większościowy klub „Rzgów Naszą Gminą” powrócił „stary układ”.

„Stary układ” blokował rozwój inwestycji w gminie Rzgów przez długi czas i klub „Rzgów Naszą Gminą” niestety kontynuuje te działania. Ich przykładem jest wprowadzenie przez radnych z klubu „Rzgów Naszą Gminą” do porządku obrad sesji w dniu 1.03.2017 projektu uchwały, która w praktyce zablokowała uchwalenie Studium z nowymi terenami inwestycyjnymi.

To powoduje utrzymanie wysokich cen jedynych terenów inwestycyjnych w naszej gminie, które znajdują się w okolicach „strefy aktywności gospodarczej”, co sprawia, że nie są one atrakcyjne dla inwestorów. Przez to inwestorzy omijają gminę Rzgów i trafiają np. do Strykowa czy do Ksawerowa.

Proszę sobie wyobrazić, że światowej sławy niemiecki koncern Miele, producent sprzętu AGD, ma kupić 29 hektarów gruntów w Ksawerowie. Nie w Rzgowie, nie w naszej gminie, która ma ewidentnie lepsze położenie komunikacyjne. Ale tutaj niestety nie mamy terenów, na których można byłoby budować obiekty powyżej 2 tys. metrów kwadratowych. Takie obiekty oczywiście można budować, ale w „strefie aktywności gospodarczej”.

Mówiąc o „starym układzie” nie miałam na myśli Burmistrza Rzgowa ani jego zastępcy. Zaś co do faktu zatrudniania byłego Burmistrza Jana Mielczarka w charakterze doradcy, to warto jednak odnotować, że zwolniono go dopiero w drugiej połowie 2016r., a więc w zasadzie w połowie tej kadencji samorządu.

 

5) To właśnie wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w kwestii głównych dróg, kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce, odkładana budowa Domu Kultury, czy blokowanie studium, szkodzą wizerunkowi gminy Rzgów. To te sprawy powinien „prostować” Pan Burmistrz Kamiński, a nie wnosić o sprostowanie wywiadu, w którym prawdę mówiąc, ja Pana nie pomówiłam i nie przypisałam sobie, że moim sukcesem są jakiekolwiek inwestycje.

 

6) Na koniec chciałabym powiedzieć, że mieszkańcom gminy faktycznie należą się przeprosiny, i przede wszystkim powinni je wygłosić członkowie klubu radnych „Rzgów Naszą Gminą”, w tym p. Chwiałkowski, który to oświadczenie odczytał. Ponieważ zablokowali tą nierozsądną uchwałą, obarczoną zresztą wieloma wadami prawnymi, uchwalenie studium.

 

Z poważaniem,
Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.