Główne menu

Archiwum kategorii: Oświadczenia i informacje

Podziękowania na koniec kadencji Featured

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzgów, Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Sołtysi, chciałabym Państwa poinformować, że nie będę ubiegała się o mandat radnej na kolejną kadencję. W związku z tym, pragnę wygłosić kilka słów podziękowania. Przede wszystkim dziękuję bardzo moim wyborcom, czyli mieszkańcom południowo-wschodniej części Rzgowa. To dzięki kredytowi zaufania, który otrzymałam od Państwa…

„Rzgowska Prawda” znów oczernia rodzinę Gałkiewicz ws. Gospodarza

„Rzgowska Prawda” opublikowała kolejny artykuł oczerniający radną Grażynę Gałkiewicz. Stało się tak pomimo tego, że radna wyjaśniła redakcji jaka jest prawda odnośnie Gospodarza. Zapraszamy do przeczytania informacji, które radna Gałkiewicz przekazała „Rzgowskiej Prawdzie”. Wypowiedź radnej Gałkiewicz odnośnie terenów w Gospodarzu: Nieprawdą jest, że „radni uchwalili MPZP”, czyli plan. Na razie ta uchwała jedynie obliguje burmistrza,…

Rezygnacja z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej

>>> UWAGA! Grażyna Gałkiewicz pozostaje radną Rady Miejskiej. Rezygnacja dotyczy tylko zasiadania w Komisji Rewizyjnej <<< Szanowni Państwo, niniejszym składam rezygnację z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Powody mojej rezygnacji są dwa. Pierwszy to polityczne działania klubu Rzgów Naszą Gminą, które szkodzą gminie Rzgów. Drugim są powtarzające się, agresywne i niekulturalne zachowania członków klubu…

Radna Gałkiewicz prezentuje raport NIK nt. spółek komunalnych

12.01.2015 Rada Miejska obradowała nt. powierzenia spółce komunalnej Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, gospodarowania składowiskiem odpadów. W trakcie dyskusji radna Grażyna Gałkiewicz przedstawiła zgromadzonym wnioski, jakie z kontroli licznych spółek komunalnych wysnuła Najwyższa Izba Kontroli.…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.