Główne menu

Wniosek o poszerzenie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej

Radna Gałkiewicz złożyła do burmistrza wniosek o poszerzenie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej. Na początku poszerzenie miałoby objąć dzieci w klasach 4-8. Obecnie program przeznaczony jest dla klas 1-3. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wniosku.

Wniosek o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2018 rok poszerzenia programu bezpłatnej opieki stomatologicznej

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

wnioskuję o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2018 rok poszerzenia programu bezpłatnej opieki stomatologicznej na dzieci z klas 4-8. Obecnie programem objęte są cały czas jedynie dzieci z klas 1-3.

Uzasadnienie

Jako pomysłodawczyni projektu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci w gminie Rzgów, od początku chciałam, by obejmował on jak najwięcej dzieci z terenu naszej gminy. W 2017 upłyną blisko dwa lata, odkąd działa uruchomiony przez burmistrza program, który obejmuje jedynie dzieci z klas 1-3. Okres ten był wystarczający, by przyjrzeć się funkcjonowaniu programu i wyciągnąć wnioski co do jego ostatecznego kształtu. Czas więc dokonać optymalizacji programu i jego rozwinięcia. Proponuję, by rozpocząć od poszerzenia programu bezpłatnej opieki stomatologicznej na dzieci z klas 4-8.

Z poważaniem

Grażyna Gałkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.