Główne menu

Radna Gałkiewicz do „Rzgowskiej Prawdy”: Proszę o sprostowanie artykułu „Miała być promocja, jest wstyd i kompromitacja?”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktor Milenie Chmielewskiej ze „Rzgowskiej Prawdy” wniosku o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w artykule „Miała być promocja, jest wstyd i kompromitacja?” opublikowanym w nr 6 (40) „Rzgowskiej Prawdy” (strony 1 i 7).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wniosku o sprostowanie:

„W artykule „Miała być promocja, jest wstyd i kompromitacja?” opublikowanym w dn. 26 czerwca 2017 r. na s. 1 i 7 „Rzgowskiej Prawdy” nr 6 (40) przedstawiono Czytelnikom nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

 

  • Nie jest prawdą, że projekt odwodnienia ul. Tuszyńskiej powstał już w 2016 roku.

Jak tłumaczy sam Burmistrz Kamiński projekt „wzbudził wątpliwości co do możliwości odbioru  wszystkich wód opadowych z ulicy Tuszyńskiej, dlatego gmina zerwała kontrakt z jego wykonawcą i zleciła ponowne zaprojektowanie innej firmie”, w rezultacie w 2016r. gmina nie dysponowała projektem odwodnienia ul. Tuszyńskiej. Wnioski o odwodnienie tej ulicy radna Grażyna Gałkiewicz składała trzykrotnie sama: 29.06, 21.09 i 30.09.2015 r. Natomiast rok póżniej dn. 28.09.2016 radna poprosiła o poparcie tego wniosku przez pozostałych radnych  ze Rzgowa, ponieważ ta priorytetowa inwestycja nie została wykonana ani w 2015 ani w 2016 roku. Wnioski te są umieszczone w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-9.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-10.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-11.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w8-16.pdf

 

  • Nie jest prawdą, że radna Grażyna Gałkiewicz wnioskowała o lokalizację siłowni na świeżym powietrzu tylko przy skate-parku. Nie jest prawdą, że ostateczna lokalizacja siłowni na świeżym powietrzu przy szkole i hali sportowej była inicjatywą obecnego Burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego.

Radna Grażyna Gałkiewicz wnioskami złożonymi w dn. 20.04.2015 r, a potem w dn. 30.09.2015 r. proponowała powstanie trzech siłowni na świeżym powietrzu: przy placu zabaw, przy skate-parku oraz przy hali sportowej. Co więcej, pomysł budowy fitness-parków na świeżym powietrzu znalazł się w ulotce wyborczej kandydatki na radną Grażyny Gałkiewicz w roku 2014.
Wniosek Grażyny Gałkiewicz ws. trzech siłowni opublikowany został w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-4.pdf

 

  • Nie jest prawdą, że program stomatologiczny powstał z inicjatywy Burmistrza Rzgowa.

Grażyna Gałkiewicz w 2014, gdy kandydowała na radną Rady Miejskiej, napisała w ulotce wyborczej, że „należy przywrócić etat dentysty dla szkół i przedszkola”. Grażyna Gałkiewicz mówiła o tym także w wywiadzie udzielonym „Rzgowskiej Prawdzie” (numer 11, listopad-grudzień 2014). Następnie radna Gałkiewicz złożyła w tej sprawie wniosek do budżetu w styczniu 2015 roku. Był to wniosek o objęcie opieką stomatologiczną wszystkich dzieci. O tej sprawie radna mówiła także podczas V Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2015 r, co jest wspomniane w protokole z tej sesji.

 

  • Nie jest prawdą, że radna Grażyna Gałkiewicz przypisuje sobie za sukces własny powołanie Rzgowskiej Rady Biznesu, podczas gdy była to obietnica wyborcza Mateusza Kamińskiego obecna na ulotkach wyborczych  przed  3 lipca 2016 r.

Radna Grażyna Gałkiewicz nigdzie w wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” nie powiedziała, że powołania Rzgowskiej Rady Biznesu czy jakiekolwiek inwestycje są jej sukcesem. Radna Gałkiewicz powiedziała jedynie, że cieszy się z powstania różnych inwestycji czy powołania Rzgowskiej Rady Biznesu.  Radna nie odmawia też żadnych zasług  w tym zakresie Burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu. Radna Gałkiewicz składała w dniu 29.09.2016 r. interpelację ws. organizacji spotkań z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Rzgów. Burmistrz w odpowiedzi na interpelację poinformował radną, że uważa za potrzebne powołanie Rzgowskiej Rady Biznesu i już nad tym projektem pracuje.
Interpelacja Grażyny Gałkiewicz i odpowiedź burmistrza Kamińskiego opublikowane zostały w BIP Urzędu Miejskiego.
http://bip.rzgow.pl/pliki/3-16.pdf

 

  • Nie jest prawdą, że parking przy ul. Grodziskiej powstał w miejscu wskazanym przez śp. Konrada Kobusa.

O lokalizację parkingu dla mieszkańców w tym miejscu wnioskowała radna Grażyna Gałkiewicz we wniosku z dnia 16.01.2015 r.. Burmistrz Kobus w toku rozmów z radną Gałkiewicz zaakceptował tę lokalizację. Świadkiem rozmów z Burmistrzem była radna Ewa Fryczka. Wniosek radnej Grażyny Gałkiewicz przywoływany jest także w  Protokole z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.01.2015 r.

Chociaż wniosek w tej sprawie z niezrozumiałych przyczyn nie został umieszczony na BIP Urzędu Miejskiego, to radna Grażyna Gałkiewicz informowała o nim na swojej stronie internetowej: http://www.grazynagalkiewicz.pl/wniosek-o-parking-dla-interesantow-pod-urzedem-miejskim/

 

  • Nie jest prawdą, że po opublikowaniu wywiadu z radną Grażyną Gałkiewicz w „Dzienniku Łódzkim” Burmistrz Mateusz Kamiński musiał wystosować blisko czterostronicowe sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w wypowiedziach radnej.

Stwierdzenie jakoby w wypowiedziach radnej znalazły się nieprawdziwe informacje jest subiektywnym odczuciem Burmistrza Kamińskiego.
Burmistrz Kamiński nie musiał wnioskować o sprostowanie. Wniosek taki wystosował z własnej inicjatywy, bez przymusu.

 

  • Ponadto o wprowadzenie strefy zamieszkania na ul. Plac 500-lecia radna Grażyna Gałkiewicz wnioskowała podczas  VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2015. Jest to odnotowane w protokole z tej sesji. Następnie w dniu 24.04.2015 pisemny wniosek w tej sprawie złożył Marek Marchewczyński. Trzeci wniosek w tej sprawie złożyli już wspólnie radni Marek Marchewczyński i Grażyna Gałkiewicz w dniu 30.09.2015. Po raz czwarty, w październiku 2015, wniosek w tej sprawie został złożony  przez Grażynę Gałkiewicz i radnych z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”. Strefa zamieszkania uruchomiona została w roku 2016.

Radna Grażyna Gałkiewicz nie kwestionuje niczyich zasług w kwestii powstania strefy zamieszkania. Realizacja tej inicjatywy jest dla radnej Gałkiewicz powodem do radości, gdyż wspólnie z radnym Marchewczyńskim i innymi radnymi z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” starała się o wprowadzenie „strefy zamieszkania”.
Protokół z VI sesji Rady Miejskiej oraz wniosek Marka Marchewczyńskiego i Grażyny Gałkiewicz jest umieszczony w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/protokoly/c605e2d9b4079da07166dc553254c1d5_1/protokol_vi_sesja.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-17.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.