Główne menu

Roczne sprawozdanie radnej Grażyny Gałkiewicz

Zapraszamy do lektury rocznego sprawozdania z pracy radnej Grażyny Gałkiewicz. Ukazało się ono także w styczniowym numerze pisma „Rzgów Nasza Gmina”.

Poniżej treść sprawozdania:

Szanowni Państwo,

radny powinien nie tylko sumiennie wykonywać swoje obowiązki i dbać o interes mieszkańców, ale także przedstawiać sprawozdania ze swej działalności.

Oto moja relacja z pracy radnej za okres 1 roku.

Budżet gminy na 2015

Skutecznie pilnowałam wprowadzenia do budżetu na 2015 ważnych dla mieszkańców inwestycji:

 • Program bezpłatnych badań stomatologicznych dla dzieci z naszej gminy – (w trakcie realizacji)
 • Doposażenie gabinetu dentystycznego – (zrealizowano)
 • Projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej – (w trakcie realizacji)
 • Projektu chodnika na ul. Kamiennej i ul. Literackiej do ul. Ogrodowej – (wykonano)
 • Położenie asfaltu na ul. Literackiej- od ul. Krótkiej w kierunku Tuszyna – (wykonano)
 • Postawienie ławek, koszy na śmieci-Tuszyńska i Łódzka oraz TOITOI na targowisku – (wykonano)

Budżet gminy na 2016

Złożyłam następujące wnioski do budżetu:

 • Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Tuszyńskiej (od ul Łąkowej do skrzyż. Z DK1).
 • Wykonanie kanalizacji oraz pokrycia tzw. destruktem ul. Kamiennej
 • Zakup i postawienie siłowni-fitness na powietrzu obok Skate Parku.
 • Wykonanie odwodnienia ul. Tuszyńskiej wraz z przedłużeniem ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej i budową ronda na ul. Tuszyńskiej.
 • Wykonania chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Glinianej.
 • Wykonania chodnika na ul. Ogrodowej pomiędzy ul. Południową a ul. Polną.

Wnioski, interpelacje i zapytania

Złożyłam wiele wniosków i zapytań, dotyczących m.in. m.in.:

 • Wprowadzenia na ul. Plac 500-lecia tzw. „strefy zamieszkania” celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i zaprzestania karania przez policję mieszkańców mandatami za przechodzenie w niedozwolonym miejscu.
 • Zwołania specjalnego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy – (zrealizowano)
 • Wycinki drzewa przy ul. Kamiennej oraz uformowanie drzew przy stadionie – (zrealizowano)
 • Przeznaczenia części środków zaoszczędzonych w przetargach w I kwartale 2015 na przygotowanie projektów ważnych dla mieszkańców inwestycji: projekt przebudowy ul. Glinianej wraz z chodnikiem i odwodnieniem, projekt przedłużenia kanalizacji w ul. Kamiennej od ul. Literackiej do ul. Rydzowej, projekt przebudowy ul. Literackiej obejmujący odwodnienie oraz chodnik na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Łąkowej – (nie wykonano)
 • Poprawy oświetlenia w centrum Rzgowa poprzez wcześniejsze włączanie oświetlenia ulicznego w okresie jesienno-zimowym-( nie zrealizowano)
 • Reorganizacji rozkładu jazdy autobusu linii 50 z dworca Łódź Kaliska.
 • Postawienia 2 ławeczek i TOI-TOI przy cmentarzu – (nie zrealizowano)
 • Wykorzystania oszczędności w budżecie na 2015 na zakup i postawienie w Rzgowie siłowni na świeżym powietrzu – (nie zrealizowano)
 • Załatania dziur na ul. Ogrodowej, Łąkowej, Literackiej oraz przy Policji – (wykonano)
 • Wyczyszczenie rowów przy ul. Rudzkiej i Ogrodowej – (wykonano)
 • Zwołania specjalnego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej dot. funkcjonowania na terenie gminy żwirowni – (zrealizowano)
 • Wprowadzenia rozwiązań, aby poprawić bezpieczeństwo na ul. Grodziskiej – (nie zrealizowano)
 • Doświetlenia zjazdu z DK 1 do Rzgowa i skrzyżowania ul. Rudzkiej i Nasienne – (wykonano)
 • Uruchomienia wyłączonych lamp na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Katowickiej -(wykonano)
 • Postawienia tablicy ogłoszeniowej przy ul. Ogrodowej/Szkolnej oraz wymiany tej stojącej naprzeciw sklepu Pani Brzozowskiej – (wykonano)
 • Wykonanie parkingu na ul. Grodziskiej – (wykonano)
 • Złożyłam wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Rzgowa bohaterskiemu żołnierzowi kampanii wrześniowej ( 1939r) Teofilowi Jurkowi
 • Złożyłam wniosek o nazwanie ulicy bądź innego obiektu użyteczności publicznej imieniem Teofila Jurka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczyłam 10 posiedzeniom Komisji Rewizyjnej, 1 kontrolę przeprowadziłam sama tj.

 • sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o.

nadzorowałem 2 kontrole prowadzone przez Komisję Rewizyjną:

 • pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat.
 • ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości

Komisja Rewizyjna wypracowała także pod moim przewodnictwem:

 • opinię ws. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2014
 • rekomendację dotyczącą udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2014.

Dokumenty te zyskały uznanie w oczach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

>> Grażyna Gałkiewicz rezygnuje z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej [REZYGNACJA]

>> Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej pod kierownictwem Grażyny Gałkiewicz złożone w dniu rezygnacji

Posiedzenia i spotkania

Wzięłam udział w:

 • 15 sesjach Rady Miejskiej
 • 7 wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej
 • 10 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (którym przewodniczyłam)
 • 2 posiedzeniach Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
 • 2 posiedzeniach Doraźnej Komisji ds. Planowania Przestrzennego
 • 9 zebraniach sołeckich i spotkaniach z mieszkańcami
 • 12 dyżurach radnych

Prowadzę także stronę internetową pod adresem http://www.grazynagalkiewicz.pl.

Gdyby mieli Państwo jakieś uwagi czy sugestie odnośnie mojej pracy dla Państwa, serdecznie zapraszam do kontaktu osobistego lub poprzez moją stronę internetową.

Korzystając z okazji życzę Państwu w Nowym Roku zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Z poważaniem

Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.