Główne menu

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 1.01– 29.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac Komisji Rewizyjnej na dzień złożenia rezygnacji przez Grażynę Gałkiewicz. 

Oto treść sprawozdania:

W związku z faktem, iż z dniem 29.03.2017 złożyłam rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, niniejszym składam sprawozdanie z prac Komisji od początku roku do dnia rezygnacji.

1.    Kontrole Komisji Rewizyjnej

Ponieważ Komisja Rewizyjna nie może podejmować kontroli z własnej inicjatywy, a Rada Miejska nie zleciła Komisji żadnych kontroli, od początku 2017 Komisja Rewizyjna nie prowadziła żadnych działań kontrolnych.

2.    Skargi mieszkańców na działalność burmistrza

Od początku  2017 Komisja Rewizyjna rozpatrywała 3 skargi mieszkańców na działalność burmistrza Rzgowa ws.:

 • niezrealizowania budżetu za rok 2016;
 • nierealizowania gospodarki ściekowej w zakresie zapewnienia mieszkańcom możliwości zrzutu ścieków;
 • finansowania i nakładu gazety „Rzgów Nasza Gmina”;

Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Miejskiej uznanie skarg za bezzasadne z punktu widzenia formalnego, chociaż w dwóch przypadkach (budżet, gospodarka ściekowa) radni podzielają niepokój skarżącego.

W zawieszeniu pozostaje rozpatrywanie skargi dot. przebudowy ul. Południowej, które Komisja Rewizyjna rozpoczęła w 2016 roku. Komisja Rewizyjna czeka, aż w sprawie inwestycji swoją opinię wyrazi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Od początku 2017 roku odbyły się 4  posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 • 01.2017 – przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016;
 • 03.2017 – zapoznanie członków komisji z 3 skargami na działalność burmistrza Rzgowa i ustalenie działań potrzebnych do ich rozpatrzenia;
 • 03.2017 – badanie zasadności 3 skarg na działalność burmistrza Rzgowa;
 • 03.2017 – przyjęcie rekomendacji dla Rady Miejskiej dot. 3 skarg na działalność burmistrza Rzgowa.

4.    Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej

 • Kontrole bieżące na zlecenie Rady Miejskiej – brak zleceń ze strony Rady;
 • Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok – sprawozdanie zostało opracowane i złożone w styczniu, a następnie przyjęte przez Radę Miejską 1.02.2017.

Realizacja kolejnych punktów z planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwszą połowę 2017, a więc:

 • zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2016, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • wypracowania wniosku dotyczącego absolutorium dla burmistrza Rzgowa za 2016 rok.

będzie możliwe, gdy burmistrz złoży stosowne sprawozdania, na co ma następujące terminy:

 • 31 marca – termin złożenia przez burmistrza rocznego sprawozdania z realizacji budżetu do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • 31 maja – termin złożenia przez burmistrza sprawozdań finansowych do Rady Miejskiej;

Komisja Rewizyjna na przyjęcie uchwały o absolutorium ma czas do 15 czerwca.

>> Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.