Główne menu

„Nasza Gmina”: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie od 01.05. do 27.05.2015

W czerwcowym numerze pisma „Rzgów Nasza Gmina” ukazało się sprawozdanie z majowych prac Komisji Rewizyjnej, prowadzonych pod kierownictwem Grażyny Gałkiewicz.

Oto treść artykułu:

Komisja odbyła cztery posiedzenia:
1. Dnia 12.05.2015 r. Komisja Rewizyjna zaopiniowała i złożyła Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady Protokół z kontroli spółki RPGK sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, która rozpoczęła się dnia 08.01.2015 r. Tę kontrolę prowadzili Grażyna Gałkiewicz i radny Wiesław Gąsiorek.
2. Ponadto zaopiniowany i złożony zostały protokół z trzeciej kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a dotyczący prawidłowości naliczania i odprowadzania podatku od nieruchomości. Ta kontrola była prowadzona pod przewodnictwem Pana Leszka Chwiałkowskiego. Ze względów proceduralnych wyniki kontroli zostaną przedstawione w czerwcu.
3. Komisja Rewizyjna na tym posiedzeniu rozpoczęła także prace nad absolutorium dla Burmistrza i sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2014r.
4. W dniu 15.05.2015 r. Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Budżetową analizowała sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat oraz stan mienia komunalnego, zapoznano się ze stanem wykonania inwestycji gminnych oraz analizowano inne dokumenty finansowe z wykonania budżetu za 2014 r.
5. W dniu 19.05.2015 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołano Posiedzenie Komisji Wspólnej, na której wysłuchano sprawozdań oraz zadawano także pytania Pani Skarbnik dotyczące budżetu 2014 r.
6. W dniu 25.05.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym dokończono analizę ostatnich dokumentów finansowych i wypracowano opinię z wykonania budżetu gminy Rzgów za 2014 r. i sformułowano wniosek dotyczący absolutorium dla Burmistrza, a także podjęto stosowną w tym zakresie uchwałę, ponieważ dokumenty te zostały teraz przekazane do RIO w Łodzi.
Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.