Główne menu

Sprawozdanie z działań radnej Grażyny Gałkiewicz

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z pracy radnej Grażyny Gałkiewicz w pierwszych dwóch miesiącach działania Rady Miejskiej.

Oto treść sprawozdania:

Budżet gminy na 2015

W pracach nad budżetem gminy Rzgów na 2015 rok skoncentrowałam się na dwóch elementach:

 1. Działałam na rzecz ustalenia stanu faktycznego finansów gminy Rzgów – w tym celu składałam do burmistrzów Rzgowa interpelacje dotyczące kredytów i pożyczek obciążających gminę oraz stanu środków na rachunkach bankowych;
 2. Skutecznie pilnowałam wprowadzenia do budżetu ważnych dla mieszkańców inwestycji:
 • program bezpłatnych badań stomatologicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • doposażenie gabinetu dentystycznego,
 • położenie asfaltu na ul. Literackiej, od ul. Krótkiej w kierunku południowym, w celu połączenia z istniejącą drogą,
 • postawienie ławek i koszy na śmieci na ul. Tuszyńskiej i ul. Łódzkiej oraz przy cmentarzu,
 • powrót toalety typu TOI-TOI na cmentarz.

W budżecie zapisano także środki na projekt odwodnienia ul. Tuszyńskiej, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono fundusze na projekt i budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej do kapliczki w Kalinie.

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców

Sprawy, z którymi przychodzą do mnie mieszkańcy przekazuję odpowiednim organom i pilnuję ich realizacji. Po moich zgłoszeniach:

 • przy ul. Grodziskiej powstanie parking dla interesantów przyjeżdżających do Urzędu Miejskiego,
 • doświetlony zostanie zjazd z DK 1 do Rzgowa (skrzyżowanie ul. Rudzkiej i Nasiennej),
 • Urząd Miejski rozpoczął rozmowy z PGE na temat uruchomienia wyłączonych lamp na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Katowickiej,
 • ponownie postawiono tablicę ogłoszeniową przy ul. Ogrodowej i Szkolnej oraz wymieniono tą stojącą naprzeciw sklepu Pani Brzozowskiej.

Złożyłam także pisemny wniosek do burmistrza o załatanie dziur na ulicach Łąkowej i Nadrzecznej oraz oczyszczenie rowów przy ul. Rudzkiej i Ogrodowej.

Komisja Rewizyjna

W Radzie Miejskiej przewodniczę Komisji Rewizyjnej, która prowadzi pod moim nadzorem trzy kontrole:

 1. zasad naliczania i pobierania podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych ulg,
 2. relacji Urzędu Miejskiego ze spółką komunalną Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,
 3. kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Rzgów.

Kontrole zakończą się do 31.03.2015, a raporty z nich zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej.

Zapraszam Państwa do spotkań na dyżurach oraz kontaktu mailowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.