Główne menu

Program wyborczy Grażyny Gałkiewicz

Szanowni Państwo,

dziękuję Państwu serdecznie za tak liczne podpisy na liście poparcia.

Urna wyborcza - Artur Jan Fijałkowski Creative Commons pl.wikipedia.orgKandyduję, by dopilnować w Waszym imieniu, aby decyzje podejmowane przez władze naszej gminy były zgodne z prawem i aby własność prywatna była rzeczą nienaruszalną.

Nigdy nie zgodzę się, aby ktokolwiek został przymusowo wywłaszczony ze swojej nieruchomości. Pragnę, aby nasze dzieci i wnuki żyły w normalnej gminie, której władze działają zgodnie z prawem, szanują tradycję i wiarę, a także mieszkańców – swoich wyborców.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem wyborczym.

Znam Gminę – Znam potrzeby, jestem jedną z Was

Proponuję konkretne rozwiązania.

I Minimum 7 nowych dużych inwestorów dla gminy

drogiNowi inwestorzy to większe wpływy z podatków, w związku z tym wszystkim mieszkańcom naszej gminy będzie można obniżyć podatki od nieruchomości za domy mieszkalne. Tak zrobiono już w licznych gminach w Polsce, m.in. Wrześni czy Tarnowie Podgórnym.

Przed Rzgowem otwierają się teraz niepowtarzalne szanse. Z powodu otwarcia S-8 aż do Wrocławia i dalszej rozbudowy trasy A-1, można ściągnąć do Rzgowa wielu inwestorów, o różnych profilach działalności. W ten sposób oddalimy niebezpieczeństwo zmonopolizowania Rzgowa przez jednego inwestora.

Dość faworyzowania tylko jednej firmy, monopol nie jest dobry ani dla klientów, ani dla najemców, ani dla gminy. Ewentualne odejście lub bankructwo tak dużego monopolisty spowoduje bowiem utratę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wzrost bezrobocia. Wśród przedsiębiorców pojawiają się też wątpliwości, czy niektóre firmy nie są traktowane preferencyjnie przy wyliczaniu wysokości podatku.

II Zmiana kwalifikacji gruntów na inwestycyjne

inwestycjeAby pozyskać inwestorów i zmniejszyć mieszkańcom podatki, należy najpierw grunty położone wzdłuż dróg S8 i A1 oraz innych głównych ciągów komunikacyjnych przekwalifikować na inwestycyjne, jeśli taka będzie wola właścicieli. Dzięki temu będą oni mogli sprzedawać swoją ziemię znacznie drożej. Taką możliwość powinni otrzymać wszyscy właściciele ziemi na tych terenach, nie tylko wybrane przez władzę jednostki.

Rozwiązania te należy wprowadzić poprzez zmianę Studium i Planu zagospodarowania dla gminy Rzgów.

III Dentysta dla szkoły i przedszkola, autobus dla młodzieży

zebyNależy przywrócić etat dentysty dla szkół i przedszkola. Próchnica wśród dzieci jest bardzo powszechna, a nieleczona powoduje potem u osób dorosłych miażdżycę i inne choroby. Do przedszkola trzeba zakupić lampy antybakteryjne, aby w okresie jesienno-zimowym zmniejszyć do minimum zachorowalność dzieci. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane w przedszkolach na Śląsku.

Młodzieży licealnej i gimnazjalnej dojeżdżającej do Łodzi trzeba zapewnić autobus, tak aby zdążyła na godz. 8 do szkoły. Obecnie taki autobus jeździ, ale przyjeżdża do Łodzi dużo za wcześnie, albo zdecydowanie za późno.

IV Powstanie Fitness-parku

fitnessparkProponuję urządzenie Fitness-Parku na świeżym powietrzu. Znajdzie się w nim sprzęt do ćwiczeń fizycznych, dostępny za darmo, przez całą dobę, dla wszystkich mieszkańców. Mógłby on zostać zlokalizowany na terenach wokół szkoły i nowej hali sportowej. W jego otoczeniu powinna pojawić się też zieleń oraz miejsca do siedzenia ze stoliczkami. Należy również rozbudować plac zabaw. Obok hali powinna powstać scena plenerowa, na potrzeby organizacji kultury i gminnych uroczystości. Na te działania można pozyskać środki unijne.

V Wsparcie dla organizacji społecznych i rodzin wielodzietnych

rodzinaTrzeba bezwzględnie obniżyć opłaty za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. Będę domagać się wyposażenia Straży Pożarnej w nowe samochody oraz wspierania Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkie organizacje, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej gminy i cieszą się szacunkiem mieszkańców, powinny być wspomagane przez władze.

VI Kanalizacja, naprawa dróg i inne, bardzo potrzebne inwestycje

robotydrogoweNależy naprawić drogi w Rzgowie i zadbać o ich odwodnienie. Dotyczy to m.in. ul. Tuszyńskiej, Glinianej, Ogrodowej oraz innych na terenie gminy. Równie ważną sprawą jest rozbudowa kanalizacji. W pierwszej kolejności należy zająć się tą sprawą w Gospodarzu, który zlokalizowany jest przecież blisko oczyszczalni. Trzeba również zbudować wreszcie stację przepompowni i zbiorniki retencyjne. Od kilkunastu lat tylko się o tym mówi, należy wreszcie zacząć działać! Mieszkańcy słusznie dopominają się także o deptak z zatoczkami do odpoczynku wzdłuż rzeki Ner oraz chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Literackiej lub w stronę oczyszczalni wody.

Potrzebne są także liczne, drobne inwestycje m.in. ławeczki i toalety TOI-TOI na cmentarzu oraz kosze na śmieci po drodze do nekropolii i w innych, ważnych punktach Rzgowa. Brakuje też tabliczek z nazwami ulic, chociażby na głównej ulicy Rzgowa – Tuszyńskiej. To smutne, że władza nie potrafi zadbać nawet o tak proste i podstawowe sprawy.

VII Przejrzysta władza

transmisje-sesjiSesje Rady Miejskiej powinny być transmitowane przez internet, a protokoły z obrad oraz wszystkie uchwały bezwzględnie muszą być publikowane na stronach internetowych Urzędu Gminy. Wszyscy radni muszą odnosić się z szacunkiem do każdego mieszkańca gminy. Należy możliwie szybko opublikować na stronach internetowych Urzędu Miasta przepisy o zwolnieniach lub ulgach dla inwestorów. Tajność tych informacji to pole do nadużyć.

Niestety aktywność władz naszej gminy nie jest przejrzysta, a informacje o niej nie są dostępne dla obywateli. W serwisie internetowym nie o można odnaleźć załączników z treścią wielu uchwał i protokołów. Zdarza się również, że załączniki się nie otwierają się, lub znajdują się w nieodpowiednich miejscach. Przez taką dezorganizację i chaos nie wiemy jakie właściwie prawa nam przysługują i jakie uchwały podjęła Rada Miasta. Co więcej, nasza władza powołuje się nieraz na uchwały, które de facto nie są obowiązującym prawem, bowiem nigdy nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody! Dość tego bałaganu!

VIII Budżet Obywatelski

budzet-obywatelski1% budżetu gminy powinno być przeznaczone na inwestycje, które wskażą mieszkańcy. Według popularnego w Polsce mechanizmu najpierw obywatele zgłaszają wnioski, a później odbywa się głosowanie – tradycyjne, korespondencyjne i przez internet. W głosowaniu biorą udział wszyscy mieszkańcy. To rozwiązanie stosowane z powodzeniem np. w Łodzi i wielu innych polskich miastach. Czas by władza przestała się wywyższać i udawać najmądrzejszą. Czas okazać mieszkańcom zaufanie, wysłuchać ich potrzeb i oddać część budżetu do ich dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.