Główne menu

Komisja Rewizyjna rozpoczyna kontrole!

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rzgowie kierowana przez radną Grażynę Gałkiewicz do końca marca 2015 skontroluje kwestie ewentualnych ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, relacje majątkowe Gminy Rzgów ze spółką komunalną oraz stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Poniżej przedstawiono oopis przedmiotu każdej z kontroli:

  1. Kontrola problemowa – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości przez Urząd Miejski w Rzgowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych zwolnień i ulg oraz ich podstaw prawnych, a także udziału w tych działaniach Burmistrza Rzgowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych za okres 2010-2014.
  2. Kontrola problemowa – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – relacji prawnych i finansowych Burmistrza, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych ze spółką „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki.
  3. Kontrola problemowa – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat za okres 2010-2014.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.