Główne menu

Wniosek o uregulowanie i uaktualnienie oraz poszerzenie dokumentacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rzgów

Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o uregulowanie poprzez uaktualnienie, a także wprowadzenie niektórych rowów do Gminnej Ewidencji Gruntów, które faktycznie istnieją, ale nie istnieją w Ewidencji Gruntów. Są to rowy położone w następujących miejscach:

  1. rów biegnący od ul. Tuszyńskiej w kierunku ul. Literackiej, poprzez pętlę autobusową wzdłuż płotu Pana Sławomira M. oraz drugi rów vis a vis biegnący wzdłuż nieruchomości Państwa S.
  2. rów (bardzo głęboki i obecnie zaniedbany i zarośnięty, od 3 lat nieczyszczony), który biegnie wzdłuż nieruchomości rolnej Pana Zbigniewa W. od ul. Literackiej do rzeki Strugi – znajduje się vis a vis nieruchomości Pani Małgorzaty W.
  3. rów melioracyjny biegnący wzdłuż posesji Pani Agnieszki P., który odprowadza wodę nie tylko z ulicy Grodziskiej, ale również z ulicy Smugowej i Glinianej do rzeki Ner.

Obecny nieuregulowany stan prawny tych rowów uniemożliwia utrzymanie tych rowów w odpowiednim stanie przez naszą Spółkę Wodną, co z kolei wiąże się z niemożliwością odprowadzenia wody szczególnie w trakcie opadów deszczu z terenu ul. Rzemieślniczej i Tuszyńskiej oraz ul. Grodziskiej i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.