Główne menu

Uzupełnienie wniosku o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok odwodnienia ul. Tuszyńskiej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła w dniu 29.09.2015 uzupełnienie do wniosku o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok odwodnienia ul. Tuszyńskiej z dnia 24.06.2015 (przyjęto 29.06.2015).

Oto treść pisma:

Szanowny Panie Burmistrzu,

niniejszym składam uzupełnienie do wniosku o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok wykonania odwodnienia ulicy Tuszyńskiej, który złożyłam 29.06.2015.

1) Wnioskuję o odwodnienie ul. Tuszyńskiej w dwóch kierunkach tzn.:

  • podtrzymuję wniosek o odwodnienie ul. Tuszyńskiej w kierunku rzeki Strugi,
  • wnioskuję o wykonanie odwodnienia od ul. Rzemieślniczej przez pętlę autobusową w kierunku ul. Literackiej i dalej wzdłuż ul. Literackiej i istniejącym kanałem do rzeki Strugi.

Samo wykonanie odwodnienia wzdłuż ulicy Tuszyńskiej będzie niewystarczające, ze względu na zwiększającą się powierzchnię parkingów CH PTAK pokrytych asfaltem przy ul. Rzemieślniczej i Tuszyńskiej.

2) Wnioskuję o przedłużenie ul. Rzemieślniczej poprzez pętlę autobusową i grunty należące obecnie do osoby prywatnej, aż do ul. Literackiej.

3) Wnioskuję o wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Rzemieślniczej i ul. Tuszyńskiej.

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązania mają kilka zalet:

  1. Przyczynią się do równomiernego rozłożenia ruchu na skrzyżowaniu przy KeraKollu,
  2. Tunel, który jest obecnie budowany przez CH PTAK, będzie powodował powstawanie jeszcze większych korków na skrzyżowaniu Rzemieślniczej i Tuszyńskiej. Przedłużenie ul. Rzemieślniczej zapewni kierowcom dodatkową możliwość wyjazdu z tego rejonu, właśnie ul. Literacką. Wyprowadzenie ruchu z tunelu i CH PTAK poprzez przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej spowoduje mniejsze natężenie ruchu na ul. Grodziskiej koło kościoła i w centrum Rzgowa, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa w tym rejonie.
  3. Wybudowanie ronda poprawi organizację ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ul. Rzemieślniczej i ul. Tuszyńskiej, a także spowoduje spowolnienie ruchu na ul. Tuszyńskiej. Obecnie pojazdy poruszają się ul. Tuszyńską nawet ponad 100 km/h, co znacząco utrudnia skręcającym z ul. Rzemieślniczej włączenie się do ruchu i prowadzi do wypadków.

Z poważaniem

Grażyna Gałkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.