Główne menu

Tag Archives: ul. Tuszyńska

Wniosek o uregulowanie i uaktualnienie oraz poszerzenie dokumentacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rzgów

Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o uregulowanie poprzez uaktualnienie, a także wprowadzenie niektórych rowów do Gminnej Ewidencji Gruntów, które faktycznie istnieją, ale nie istnieją w Ewidencji Gruntów. Są to rowy położone w następujących miejscach: rów biegnący od ul. Tuszyńskiej w kierunku ul. Literackiej, poprzez pętlę autobusową wzdłuż płotu Pana Sławomira M. oraz drugi rów vis a…

Radna Gałkiewicz do „Gazety Rzgowskiej”: Proszę o sprostowanie artykułów „Ważny dokument” „Podwójna moralność”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu z „Gazety Rzgowskiej” wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w nr 6 (92)  „Gazety Rzgowskiej”, artykułach pod tytułem „Ważny dokument” (s. 1) oraz „Podwójna moralność” (strony 1 i 3). Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania:…

Grażyna Gałkiewicz w „Dzienniku Łódzkim”: Tuszyńska i Łódzka powinny być oczkiem w głowie każdego samorządowca w gminie

W związku z sukcesem radnej Grażyny Gałkiewicz w plebiscycie „Samorządowiec Roku 2017”, w „Dzienniku Łódzkim” w dniu 31.05.2017 ukazał się obszerny wywiad z radną. Zapraszamy do lektury krótkich fragmentów i zakupu tego wydania „Dziennika Łódzkiego”, w którym ukazał się wywiad. Oto fragmenty wypowiedzi radnej Gałkiewicz: Grażyna Gałkiewicz o remontach Tuszyńskiej i Łódzkiej oraz rozbudowie oczyszczalni…

Interpelacja ws. fatalnego stanu ul. Tuszyńskiej

Radna Grażyna Gałkiewicz kolejny raz interweniuje u burmistrza ws. stanu ulicy Tuszyńskiej. Radna przypomina o konieczności remontu nawierzchni, budowy odwodnienia, dokończenia ciągu pieszo rowerowego oraz rozwiązania problemu korków przy skrzyżowaniu z Rzemieślniczą. Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji.…

Interpelacja ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusowej z Łodzią

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do burmistrza interpelację ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusów z Łodzią. Radna pyta m.in. o to, czy Urząd szacował koszty przejazdu autobusu 56A przez centrum Rzgowa i jak w związku z „rewolucją komunikacyjną” zmienią się wydatki ponoszone przez gminę Rzgów na kursy autobusów MPK Łódź. Zapraszamy do zapoznania się z całą…

Wniosek o wycięcie drzew przy ul. Tuszyńskiej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek o wycięcie trzech suchych drzew rosnących przy ul. Tuszyńskiej naprzeciw CH Ptak. Konary tych drzew są mocno rozrośnięte i podczas silnego wiatru mogą łamać się i upadać na jezdnię.…

Wniosek do budżetu o dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Tuszyńskiej od ul. Łąkowej do DK-1

W związku z niewykonaniem w 2016 r. przez Urząd Miejski inwestycji polegającej na dokończeniu brakującego ok. 30 m odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Tuszyńskiej od ul. Łąkowej do skrzyżowania z DK-1 radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek o uwzględnienie tej inwestycji w budżecie na 2017. Należy wreszcie, po wielu latach, dokończyć ten brakujący, niewielki fragment chodnika,…

Wniosek do budżetu o dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Tuszyńskiej (od ul Łąkowej do skrzyżowania z DK1)

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Burmistrza Konrada Kobusa wniosek do budżetu na 2016 o dokończenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Tuszyńskiej (od ul Łąkowej do skrzyżowania z DK1). Ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie od Starej Gadki przez ul. Rudzką i ul. Tuszyńską do Rzgowa ma 5 km długości. Aby był on kompletny, brakuje już tylko ok. 40…

Wniosek do budżetu o odwodnienie ul. Tuszyńskiej

29.06.2015 radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek do burmistrza o uwzględnienie odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie w budżecie na rok 2015. Jednocześnie radna Gałkiewicz zasugerowała, by odwodnienie dodatkowo poprowadzić wzdłuż pętli MPK, dalej za zgodą właściciela wzdłuż terenu prywatnego, aż do kanału odprowadzającego wodę do rzeki Strugi. Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła także propozycję, by ulicę Rzemieślniczą…

Uruchomiono oświetlenie na zjeździe z DK-1 w ul. Tuszyńską

Oświetlenie na skrzyżowaniu  DK-1 (ul. Katowicka) z ul. Tuszyńską zostało włączone. O uruchomienie znajdujących się tam lamp wnioskowała pisemnie na początku roku rada Grażyna Gałkiewicz. W tym miejscu doszło bowiem do śmiertelnych potrąceń i innych groźnych wypadków.…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.