Główne menu

Tag Archives: ul. Literacka

Wniosek o uregulowanie i uaktualnienie oraz poszerzenie dokumentacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rzgów

Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o uregulowanie poprzez uaktualnienie, a także wprowadzenie niektórych rowów do Gminnej Ewidencji Gruntów, które faktycznie istnieją, ale nie istnieją w Ewidencji Gruntów. Są to rowy położone w następujących miejscach: rów biegnący od ul. Tuszyńskiej w kierunku ul. Literackiej, poprzez pętlę autobusową wzdłuż płotu Pana Sławomira M. oraz drugi rów vis a…

Wniosek o wyczyszczenie przepustów i odmulenie rowów przy ul. Literackiej i Kamiennej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie wniosek o to, by wiosną wyczyszczono 2 przepusty i odmulono rowy na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie. Radna Gałkiewicz sugeruje by: odtworzyć rów przy przepuście znajdującym się po skręcie w prawo z ul. Tuszyńskiej w Literacką odmulić aż do rzeki Strugi rów…

Radna Gałkiewicz do „Gazety Rzgowskiej”: Proszę o sprostowanie artykułów „Ważny dokument” „Podwójna moralność”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu z „Gazety Rzgowskiej” wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w nr 6 (92)  „Gazety Rzgowskiej”, artykułach pod tytułem „Ważny dokument” (s. 1) oraz „Podwójna moralność” (strony 1 i 3). Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania:…

Wniosek o modernizację rowu odwadniającego biegnącego od ul. Literackiej do ul. Rydzowej w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek o modernizację i wykoszenie rowu odwadniającego, który biegnie od ul. Literackiej wzdłuż działki p. Woźniaka (nr działki 1355) w kierunku ul. Rydzowej. Rów jest bardzo zarośnięty i zamulony, w dodatku od bardzo dawna nie był modernizowany. Wniosek został złożony do p. Zenona Wawrzyniaka, prezesa Gminnej Spółki Wodnej oraz do wiadomości…

Wniosek o wycinkę drzewa przy ul. Kamiennej

29.06.2015 radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do burmistrza wniosek o wycięcie dzikiej śliwy „Mirabelki” rosnącej przy ul. Kamiennej niedaleko ul. Literackiej. Drzewo zasłania widoczność kierowcom podczas skręcania z ul. Literackiej w ul. Kamienną, co może doprowadzić do wypadku.…

Interwencja ws. nawierzchni ulic Ogrodowej, Łąkowej i Literackiej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła pisemny wniosek do burmistrza Konrada Kobusa o: załatanie dziury w ul. Ogrodowej vis a vis przychodni weterynaryjnej, naprawienie nawierzchni ul. Łąkowej, załatanie dziury w ul. Literackiej przy posesji Państwa Bubasów przy skręcie z ul. Łąkowej w ul. Literacką, załatanie dziury na skrzyżowaniu przy komendzie Policji. Przy okazji radna Grażyna Gałkiewicz podziękowała…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.