Główne menu

Tag Archives: Ryszard Poradowski

Kolejne przeprosiny od „Gazety Rzgowskiej”, Ryszarda Poradowskiego i Jerzego Romańskiego!

Na stronie internetowej „Gazety Rzgowskiej” ukazały się przeprosiny  następującej treści: „Redaktor Naczelny Ryszard Poradowski, Jerzy Romański Prezes Stowarzyszenia i Wojciech Pawlikowski – członek zarządu Stowarzyszenia oraz wydawca Gazety Rzgowskiej Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa przepraszają Panią Grażynę Gałkiewicz, Pana Macieja Gałkiewicza oraz Pana Zbigniewa Gałkiewicza, spółkę POLROS Spółka Akcyjna oraz spółkę BRUSER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,…

Radna Gałkiewicz do „Gazety Rzgowskiej”: Proszę o sprostowanie artykułów „Ważny dokument” „Podwójna moralność”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu z „Gazety Rzgowskiej” wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w nr 6 (92)  „Gazety Rzgowskiej”, artykułach pod tytułem „Ważny dokument” (s. 1) oraz „Podwójna moralność” (strony 1 i 3). Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania:…

Sąd: Jerzy Romański musi przeprosić Grażynę Gałkiewicz za nieprawdziwe zarzuty

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 15.11.2016 podtrzymał stanowisko, w myśl którego Jerzy Romański działając umyślnie w celu poniżenia rodziny Gałkiewicz rozgłosił publicznie przeciwko jej członkom nieprawdziwe zarzuty za co został skazany na grzywnę oraz konieczność opublikowania treści wyroku w „Expressie Ilustrowanym”. Jerzy Romański jest prezesem stowarzyszenia wydającego pismo „Gazeta Rzgowska”, którego redaktorem naczelnym jest…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.