Główne menu

Tag Archives: Najwyższa Izba Kontroli

Radna Gałkiewicz prezentuje raport NIK nt. spółek komunalnych

12.01.2015 Rada Miejska obradowała nt. powierzenia spółce komunalnej Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, gospodarowania składowiskiem odpadów. W trakcie dyskusji radna Grażyna Gałkiewicz przedstawiła zgromadzonym wnioski, jakie z kontroli licznych spółek komunalnych wysnuła Najwyższa Izba Kontroli.…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.