Główne menu

Tag Archives: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

Radna Gałkiewicz prezentuje raport NIK nt. spółek komunalnych

12.01.2015 Rada Miejska obradowała nt. powierzenia spółce komunalnej Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, gospodarowania składowiskiem odpadów. W trakcie dyskusji radna Grażyna Gałkiewicz przedstawiła zgromadzonym wnioski, jakie z kontroli licznych spółek komunalnych wysnuła Najwyższa Izba Kontroli.…

Komisja Rewizyjna rozpoczyna kontrole!

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rzgowie kierowana przez radną Grażynę Gałkiewicz do końca marca 2015 skontroluje kwestie ewentualnych ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, relacje majątkowe Gminy Rzgów ze spółką komunalną oraz stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.