Główne menu

Sprawozdanie z działań radnej Grażyny Gałkiewicz

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z pracy radnej Grażyny Gałkiewicz w pierwszych dwóch miesiącach działania Rady Miejskiej.

Oto treść sprawozdania:

Budżet gminy na 2015

W pracach nad budżetem gminy Rzgów na 2015 rok skoncentrowałam się na dwóch elementach:

 1. Działałam na rzecz ustalenia stanu faktycznego finansów gminy Rzgów – w tym celu składałam do burmistrzów Rzgowa interpelacje dotyczące kredytów i pożyczek obciążających gminę oraz stanu środków na rachunkach bankowych;
 2. Skutecznie pilnowałam wprowadzenia do budżetu ważnych dla mieszkańców inwestycji:
 • program bezpłatnych badań stomatologicznych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • doposażenie gabinetu dentystycznego,
 • położenie asfaltu na ul. Literackiej, od ul. Krótkiej w kierunku południowym, w celu połączenia z istniejącą drogą,
 • postawienie ławek i koszy na śmieci na ul. Tuszyńskiej i ul. Łódzkiej oraz przy cmentarzu,
 • powrót toalety typu TOI-TOI na cmentarz.

W budżecie zapisano także środki na projekt odwodnienia ul. Tuszyńskiej, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono fundusze na projekt i budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej do kapliczki w Kalinie.

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców

Sprawy, z którymi przychodzą do mnie mieszkańcy przekazuję odpowiednim organom i pilnuję ich realizacji. Po moich zgłoszeniach:

 • przy ul. Grodziskiej powstanie parking dla interesantów przyjeżdżających do Urzędu Miejskiego,
 • doświetlony zostanie zjazd z DK 1 do Rzgowa (skrzyżowanie ul. Rudzkiej i Nasiennej),
 • Urząd Miejski rozpoczął rozmowy z PGE na temat uruchomienia wyłączonych lamp na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Katowickiej,
 • ponownie postawiono tablicę ogłoszeniową przy ul. Ogrodowej i Szkolnej oraz wymieniono tą stojącą naprzeciw sklepu Pani Brzozowskiej.

Złożyłam także pisemny wniosek do burmistrza o załatanie dziur na ulicach Łąkowej i Nadrzecznej oraz oczyszczenie rowów przy ul. Rudzkiej i Ogrodowej.

Komisja Rewizyjna

W Radzie Miejskiej przewodniczę Komisji Rewizyjnej, która prowadzi pod moim nadzorem trzy kontrole:

 1. zasad naliczania i pobierania podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych ulg,
 2. relacji Urzędu Miejskiego ze spółką komunalną Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o,
 3. kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Rzgów.

Kontrole zakończą się do 31.03.2015, a raporty z nich zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej.

Zapraszam Państwa do spotkań na dyżurach oraz kontaktu mailowego!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.