Główne menu

Ryszard Poradowski przeprasza Grażynę Gałkiewicz za nieprawdziwe informacje w „Gazecie Rzgowskiej”

W „Expressie Ilustrowanym” (nr 258/2014) ukazały się przeprosiny Rzyszarda Poradowskiego i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa dla Grażyny Gałkiewicz za nieprawdziwe słowa, które ukazały się w artykule „Przedwyborcza Nerwówka” opublikowanym w „Gazecie Rzgowskiej” nr 9 (56) z września 2014.

Ogłoszenie jest realizacją wyroku sądu, przed którym p. Jerzy Romański, autor artykułu, przegrał z Grażyną Gałkiewicz kolejny już proces. Oto treść ogłoszenia z „Expressu Ilustrowanego”:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa oraz Ryszard Poradowski oświadczają, że informacje rozpowszechnione na stronie 1 i 3 numeru 9 (56) na wrzesień 2014 r. „Gazety Rzgowskiej” oraz w internetowym wydaniu tego numeru „Gazety Rzgowskiej” na stronie internetowej www.gazetarzgowska.pl, zamieszczone w artykule „Przedwyborcza nerwówka”, o łamaniu prawa przez Panią Grażynę Gałkiewicz, kandydata do Rady Miejskiej w Rzgowie z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Gałkiewicz w wyborach samorządowych 2014 r., są nieprawdziwe i przepraszają Panią Grażynę Gałkiewicz za naruszenie jej dóbr osobistych przez opublikowanie tych nieprawdziwych informacji.

Ryszard Poradowski – Redaktor Naczelny

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa – Wydawca

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.