Główne menu

Rezygnacja z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej

>>> UWAGA! Grażyna Gałkiewicz pozostaje radną Rady Miejskiej. Rezygnacja dotyczy tylko zasiadania w Komisji Rewizyjnej <<<

Szanowni Państwo,

niniejszym składam rezygnację z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Powody mojej rezygnacji są dwa. Pierwszy to polityczne działania klubu Rzgów Naszą Gminą, które szkodzą gminie Rzgów. Drugim są powtarzające się, agresywne i niekulturalne zachowania członków klubu Rzgów Naszą Gminą pod moim adresem.

Odkąd władzę w Rzgowie przejął klub Rzgów Naszą Gminą, w samorządzie zapanował kompletny chaos. Wymienię tylko najbardziej rażące przykłady:

  • niezgodne z procedurami prawnymi uchwalenie budżetu;
  • kompletny chaos inwestycyjny, np. rozbudowa kanalizacji bez rozbudowy oczyszczalni ścieków, usuwanie z budżetu inwestycji potrzebnych mieszkańcom, jak chodnik na Glinianej w Rzgowie;
  • niespodziewana awantura na finiszu trzyletnich prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy”;
  • zmniejszenie przejrzystości działania samorządu poprzez cofnięcie głosowań imiennych;
  • utrudnianie mieszkańcom zabierania głosu w obradach Rady Miejskiej.

Klub Rzgów Naszą Gminą w swoich działaniach nie liczy się z nikim ani z niczym, bezrefleksyjnie przegłosowując każdy, nawet najbardziej absurdalny pomysł. Nie zamierzam dawać członkom tego klubu pretekstu do podpierania się moją osobą, jako przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Członkowie klubu Rzgów Naszą Gminą zorganizowali sobie chyba swoiste „zawody”, kto mocniej zaatakuje i dotkliwiej obrazi Grażynę Gałkiewicz. Podczas obrad radny Marek Bartoszewski pokazywał pod moim adresem obsceniczny gest. To wstyd, żeby mężczyzna zachowywał się w ten sposób wobec kobiety. Radny Leszek Chwiałkowski praktycznie na każdej sesji wypowiada pod moim adresem słowa, które nie nadają się nawet do przytoczenia. Radni Radosław Pełka i Jan Spałka podczas obrad komisji ds. planowania przestrzennego swoimi wypowiedziami obrażali i pomawiali mnie i moją rodzinę. Dotarły do mnie także informacje, że członkowie klubu Rzgów Naszą Gminą inspirują kłamliwe publikacje prasowe na mój temat. Dość tego.

Od początku kadencji jestem jedną z najbardziej aktywnych radnych. Złożyłam przeszło 50 wniosków i interpelacji w imieniu mieszkańców z terenu Rzgowa i całej gminy. Pod moim kierownictwem Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli. Nie pozwolę na to, żeby regularnie obrażali mnie panowie, których aktywność w Radzie Miejskiej sprowadza się w dużej mierze do gadania. Rezygnuję więc z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej i proponuję, by moje miejsce zajął któryś z członków klubu Rzgów Naszą Gminą. Będziecie mieli Panowie okazję wykazać się w działaniu, a nie w gadaniu.

Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej

Wraz z rezygnacja składam sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 1.01-29.03.2017.

UWAGA! Grażyna Gałkiewicz pozostaje radną Rady Miejskiej. Rezygnacja dotyczy tylko zasiadania w Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.