Główne menu

Teofil Jurek „Honorowym Obywatelem Gminy Rzgów”? [WNIOSEK]

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów” Teofilowi Jurkowi. Oto treść wniosku:

WNIOSEK

o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”

  1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata:

TEOFIL JUREK

  1. Data i miejsce urodzenia kandydata:

ROK 1910, GUZEW

  1. Krótka charakterystyka kandydata:

TEOFIL JUREK URODZONY W GUZEWIE BYŁ ŻOŁNIERZEM WOJSKA POLSKIEGO, KTÓRY CHOCIAŻ ZGINĄŁ W WIEKU 29 LAT, TO TRWAŁ NA POSTERUNKU OD PONAD 75 LAT. ZGINĄŁ BOWIEM DNIA 04.09.1939 ROKU OD OGNIA NACIERAJĄCYCH HITLEROWCÓW A EKSHUMACJI JEGO ZWŁOK DOKONANO DOPIERO TERAZ DNIA 17.10.2015 R. TEOFIL JUREK JAKO ŻOŁNIERZ 31. PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH BRONIŁ TORÓW KOLEJOWYCH W REJONIE WARTY.

  1. Uzasadnienie wniosku, opis zasług kandydata

TEOFIL JUREK ODDAŁ ŻYCIE BRONIĄC OJCZYZNY PRZED PRZEWAŻAJĄCYMI SIŁAMI NIEPRZYJACIELA. JEGO ZASŁUGI ZA ŻYCIA SĄ WIĘC BEZDYSKUSYJNE. DZISIAJ, GDY PO PONAD 75 LATACH JEGO CIAŁO ZOSTAŁO EKSHUMOWANE, MOŻEMY ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE PRZYNOSI CHWAŁĘ GMINIE RZGÓW TAKŻE PO ŚMIERCI. ODNALEZIENIE JEGO CIAŁA BYŁO BOWIEM ZNACZĄCYM WYDARZENIEM DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ HISTORIĄ POLSKI. ŻYCIE I ŚMIERĆ DZIELNEGO TEOFILA JURKA MOŻE BYĆ TEŻ ZNAKOMITYM PRZYKŁADEM DYDAKTYCZNYM DLA RZGOWSKIEJ MŁODZIEŻY. UWAŻAM, ŻE WARTO POŚMIERTNIE UHONOROWAĆ TEOFILA JURKA, TYM BARDZIEJ ŻE NA TERENIE NASZEJ GMINY ŻYJE JEGO RODZINA. STARANIA O UHONOROWANIE TEOFILA JURKA PODJĄŁ JUŻ SIERADZ, NA KTÓREGO TERENIE SPOCZNIE DZIELNY ŻOŁNIERZ – URZĘDNICY Z SIERADZA ZŁOŻYLI WNIOSEK O NADANIE TEOFILOWI JURKOWI STOPNIA OFICERSKIEGO.

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM ARTYKUŁ GAZETY „NOWY RZGÓW” NT. TEOFILA JURKA (LISTOPAD 2015).

Rzgów, dn. 18.11.2015

Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.