Główne menu

Radna Gałkiewicz prezentuje raport NIK nt. spółek komunalnych

12.01.2015 Rada Miejska obradowała nt. powierzenia spółce komunalnej Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, gospodarowania składowiskiem odpadów. W trakcie dyskusji radna Grażyna Gałkiewicz przedstawiła zgromadzonym wnioski, jakie z kontroli licznych spółek komunalnych wysnuła Najwyższa Izba Kontroli.

W informacji NIK czytamy m.in.:

Powoływane przez gminy spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej, zamiast realizować zadania publiczne takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej. W konsekwencji czysto komercyjna działalność spółek może naruszać reguły uczciwej konkurencji oraz rodzić podejrzenia o faworyzowanie spółek komunalnych przy staraniu się o publiczne zamówienia. Samorządy nierzetelnie sprawują nadzór właścicielski nad spółkami, w efekcie połowa z nich przynosi straty. W ostatecznym rozrachunku konsekwencje finansowe tych przedsięwzięć ponoszą mieszkańcy.

Pełną treść informacji NIK można przeczytać na stronie Najwyżej Izby Kontroli TUTAJ, a informacje szczegółowe TUTAJ.

Radna Grażyna Gałkiewicz głosowała przeciw powierzeniu spółce komunalnej gospodarowania składowiskiem odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.