Główne menu

Nasza Gmina: Rzgów odważnie zmierzy się z wyzwaniami komunikacyjnymi

Zapraszamy do lektury artykułu radnej Grażyny Gałkiewicz nt. ważnych inwestycji infrastrukturalnych, które znalazły się w budżecie gminy Rzgów na 2016 rok. Artykuł ten ukazał się w piśmie „Nasza Gmina” w lutym 2016.

Oto treść artykułu:

W budżecie gminy Rzgów na 2016 znalazły się bardzo ważne dla mieszkańców Rzgowa inwestycje w chodniki, drogi, odwodnienie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest mi niezmiernie miło, że miałam przyjemność być ich wnioskodawcą lub współwnioskodawcą.

W większości są to inwestycje trudne, odkładane przez lata, których realizacja będzie wymagała od Urzędu Miejskiego dużego zaangażowania. Wierzę jednak, że zastępujący Burmistrza Kobusa Mateusz Kamiński stanie na wysokości zadania i dołoży wszelkich starań, by w zgodzie z Radą Miejską doprowadzić te inwestycje do szczęśliwego końca.

Odwodnienie ul. Tuszyńskiej, budowa ronda ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza przedłużenie ul. Rzemieślniczej – Projekt

W budżecie na 2016 rok znalazł się wniosek o wykonanie projektu tak ważnej dla całego Rzgowa inwestycji drogowej, na którą składają się 3 ważne elementy:

  1. Odwodnienie ul. Tuszyńskiej w dwóch kierunkach – do rzeki Strugi i ul. Literackiej.

Celem tej części inwestycji jest rozwiązanie wielkiego problemu totalnego zalewania ul.Tuszyńskiej podczas intensywnych opadów deszczu, kiedy to stojąca woda dochodzi do wysokości 1 metra.

  1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej.

Celem tej części inwestycji jest spowolnienie ruchu i co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Tuszyńskiej. Kolejnym celem tej części inwestycji jest rozwiązanie problemu korków powstających na ul. Rzemieślniczej, z której samochody nie mogą skręcić w ul. Tuszyńską.

  1. Przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej i rzeki Strugi. Szerokość przedłużenia ma nie przekroczyć 12 metrów.

Celem tej części inwestycji jest wyprowadzenie ruchu z Ptak Fashion City z pominięciem centrum Rzgowa, co znacząco podniesie bezpieczeństwo mieszkańców. Kolejnym celem tej części inwestycji jest uruchomienie terenów, dzięki którym gmina może zyskać nowych inwestorów i zwiększyć wpływy do budżetu. Znajdują się one pomiędzy m.in. pomiędzy Rzgowem a Kalinkiem.

Realizacja tej inwestycji na pewno nie skończy się w ciągu jednego roku. Istnieje bowiem kilka problemów na drodze do jej realizacji, m.in.:

  • plan zagospodarowania przestrzennego który zakłada, że przedłużenie ulicy Rzemieślniczej miałoby mieć aż 25 m szerokości, co jest absurdem, który pozostał po odrzuconej i oprotestowanej przez mieszkańców koncepcji obwodnicy. Przedłużenie ul. Rzemieślniczej powinno mieć maksymalnie 12 metrów szerokości i taka jest od początku intencja wnioskodawców projektu.
  • na inwestycję trzeba pozyskać zewnętrzne dofinansowanie, by w możliwie małym stopniu obciążyła ona budżet gminy.

Inwestycja pomimo tych problemów została jednak wprowadzona do budżetu, aby Urząd Miejski, gdy tylko uda się je rozwiązać, mógł niezwłocznie przystąpić do jej realizacji. Inwestycję tę można, a nawet powinno się realizować etapami. Odwodnienie, a także rondo można przecież budować niezależnie od kwestii przedłużenia ul. Rzemieślniczej.

Strefa zamieszkania na ul. Pl. 500-lecia

W budżecie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki na stworzenie „strefy zamieszkania” na ul. Plac 500-lecia. Oczywiście powinien tam zostać zachowany ruch dwukierunkowy, beż żadnych zakazów skrętu. Radni cały czas czekają na przedstawienie przez Urząd Miejski odpowiedniej koncepcji, bo te zaprezentowane podczas niesławnej debaty były ponurą karykaturą propozycji mieszkańców i radnych.

Dokończenie chodnika na ul. Tuszyńskiej

Oprócz tego w budżecie na 2016 znalazło się także dokończenie chodnika na ul. Tuszyńskiej od ul. Łąkowej do skrzyżowania z DK-1. To także problem, który boli mieszkańców od lat. Wierzę, że Urzędowi Miejskiemu uda się porozumieć z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by ta wreszcie pozwoliła na dokończenie tego 30 metrowego odcinka chodnika.

Chodniki na ul. Ogrodowej i Glinianej

W 2016 ma zostać także zaprojektowana brakująca część chodnika na ul. Ogrodowej od ul. Polnej do ul. Południowej. Na następne lata przeciągnie się pewnie budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Glinianej. Wierzę, że Urzędowi Miejskiemu uda się w 2016 opracować mądry projekt realizacji tej inwestycji, bo mieszkańcy czekają na nią od lat.

Siłownia na świeżym powietrzu

Bardzo cieszę się także, że w 2016 powstanie siłownia na świeżym powietrzu, która zlokalizowana będzie przy skate-parku. Jestem przekonana, że gdy mieszkańcy w praktyce poznają walory tego typu instalacji, pojawią się kolejne wnioski o budowę siłowni na świeżym powietrzu w innych miejscowościach.

Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.