Główne menu

Komisja Rewizyjna umożliwiła mieszkańcom rozmowę z radnymi i urzędnikami nt. kopalni żwiru

Komisja Rewizyjna, której pracom przewodniczy radna Grażyna Gałkiewicz, po niepokojących informacjach od mieszkańców Romanowa dotyczących kopali żwiru, wystąpiła do przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej ws. żwirowni.

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej ws. żwirowni miało na celu umożliwienie mieszkańcom uzyskania odpowiedzi na zarzuty formułowane pod adresem urzędników Urzędu Miejskiego w Rzgowie, ws. uiszczania przez kopalnie podatku od gruntów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, a także procedury wydawania zezwolenia na otwarcie kolejnej żwirowni w Romanowie. Wątpliwości te zgłaszali przedstawiciele stowarzyszenia „Mieszkańcy Romanowa w obronie środowiska ekologicznego”.

Do dyspozycji mieszkańców i stowarzyszenia podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych RM, które odbyło się 18.03.2015, byli wiceburmistrz Mateusz Kamiński, p. inż. Agnieszka Krawiec odpowiedzialna w Urzędzie Miejskim m.in. za wydawanie decyzji środowiskowych, a także p. Maria Polakowska z referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.