Główne menu

„Nasza Gmina”: Zapraszam na dyżury!

W kwietniowym numerze pisma „Rzgów Nasza Gmina” ukazał się artykuł radnej Grażyny Gałkiewicz na temat dyżurów radnych. Zapraszamy do lektury!

Oto treść artykułu:

Radni Rady Miejskiej są otwarci na sprawy mieszkańców, a najlepszym momentem, by spokojnie się z nimi zapoznać i pomóc w ich rozwiązaniu, są dyżury.

Radni dyżurują w każdy wtorek, w godzinach 14-17 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w pokoju 24. Z grafikiem dyżurów można zapoznać się na stronie http://bip.rzgow.pl/ klikając kolejno: “Menu podmiotowe”, “Rada Miejska w Rzgowie”, “Plan dyżurów”.

W dyżurach dla mieszkańców uczestniczę regularnie co miesiąc. Dotychczas dyżurowałam 13 stycznia, 17 lutego i 10 marca. Mieszkańcy zwracają się do radnych z różnymi sprawami, co mnie bardzo cieszy – odbieram to bowiem jako dowód zaufania obywateli do nowo wybranej Rady Miejskiej.

Z jakimi sprawami zgłaszali się mieszkańcy?

Podczas dyżuru, który odbył się 13 stycznia, mieszkańcy Tadzina zgłosili wątpliwości, co do planów poszerzenia strefy zalewowej. Są niezadowoleni, że gmina pozwala im budować się jedynie w odległości co najmniej 150 m od rzeki, chociaż tereny te nigdy nie były zalane. W dodatku należąca do gminy strażnica OSP znajduje się jedynie w odległości 40 metrów od koryta rzeki. Dlaczego więc mieszkańcom nie wolno?

Na tym samym dyżurze podnoszono także sprawę, projektowanej w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, drogi pomiędzy ulicami Grodziską i Glinianą, jej szerokości (11 metrów, czy 5-5,5 m?) oraz statusu. Zgłaszająca sprawę mieszkanka postuluje, by był to wąski ciąg pieszo-jezdny. Jeden z mieszkańców skarżył się także na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego urzędnicy mieli odmówić mu informacji na temat Karty Rodziny Wielodzietnej odsyłając, z niewyjaśnionych przyczyn, do Rady Miejskiej. Tymczasem, według zapewnień burmistrza Konrada Kobusa, w Urzędzie Miejskim trwają już prace nad wprowadzeniem takiej karty. Mieszkańcy dopominali się także o dodatkową lampę przy zjeździe z DK-1 na ul. Rudzką, obok cmentarza niemieckiego. Po mojej interwencji zostanie ona wkrótce założona. W trakcie załatwiania jest także sprawa doświetlenia skrzyżowania DK-1 i Tuszyńskiej, naprzeciwko Kerakollu. W najbliższym czasie odchwaszczone mają być również rowy przy ul. Rudzkiej, a na stadionie podcięte gałęzie, które zagrażają sąsiedniej posesji. Ustawiono także nową tablicę ogłoszeniową na ul. Ogrodowej i wymienioną tę naprzeciw sklepu p. Brzozowskiej.

Na kolejnym dyżurze, 17 lutego, dominującym tematem była kwestia odwodnienia ulic Smugowej, Glinianej i Grodziskiej oraz planowanego poszerzenia tej ostatniej. Kontrowersje wzbudza m.in. kwestia możliwego poprowadzenia chodnika pod oknami niektórych domów. Ponieważ poszerzenie pasa drogowego leży w gestii GDDKiA (jest to droga wojewódzka) obecny na dyżurze burmistrz Konrad Kobus obiecał udać się do GDDKiA celem zapoznania się z planami i projektami dotyczącymi tej inwestycji. Później ma się odbyć kolejne spotkanie z mieszkańcami ulicy Grodziskiej.

Kolejny dyżur, 10 marca, w dużej mierze poświęcony był kwestiom prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Mieszkańcy dopytywali się m.in. dlaczego projekty studium sporządzane są w oparciu o stare mapy, być może jeszcze z lat 90-tych. Jeden ze Rzgowian zwracał nawet uwagę, że na mapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekcie studium nie zaznaczono funkcjonujących legalnie od wielu lat wielkopowierzchniowych budynków gospodarczych. Emocje wzbudza też kwestia okolic cmentarza i objęcia niektórych działek w jego sąsiedztwie “strefą ochronną”, co jest niezgodne z wolą właścicieli. Mieszkańcy są także zainteresowani dalszymi planami Łodzi w kwestii budowy Trasy Górna oraz martwią się stanem niektórych budynków na terenie Rzgowa, których kondycja może zagrażać bezpieczeństwu przechodniów.

Wierzę, że każde dyżur, czyli de facto otwarte spotkanie z mieszkańcami, to krok w kierunku odbudowy zaufania na linii obywatele – Rada Miejska, z którym przez ostatnie lata bywało niestety różnie. Zapraszam więc mieszkańców serdecznie na dyżury. To znakomita szansa na spokojną, rzeczową dyskusję, która na pewno przybliży osobę zgłaszającą problem do jego rozwiązania.

Z poważaniem,

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Grażyna Gałkiewicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.