Główne menu

„Gazeta Rzgowska” publikuje sprostowanie informacji na temat Grażyny Gałkiewicz

Gazeta Rzgowska w numerze 7 (80) z czerwca 2016 na dole 4 strony opublikowała sprostowanie informacji, które pisała na temat Grażyny Gałkiewicz podczas kampanii wyborczej przed wyborami Burmistrza Rzgowa. Niestety sprostowanie opublikowane zostało dopiero po wyborach.

Oto treść sprostowania:

W artykule „Stop dla prywaty opublikowanym w dn. 1 czerwca 2016 r. na s. 3 „Gazety Rzgowskiej” nr 5 (78) przedstawiono Czytelnikom nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

  • nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz wykorzystuje stanowisko radnej Rady Miejskiej w Rzgowie, powodując, że publiczne pieniądze są wydawane w celu podniesienia wartości gruntów należących do jej rodziny. Grażyna Gałkiewicz nie była wnioskodawcą podjęcia przez Radę Miejską uchwały o budowie chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy Nasiennej;
  • nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz zamierza nabyć stadion „Zawiszy”. Współpraca Grażyny Gałkiewicz ze rzgowskim klubem sportowym ogranicza się do sponsorowania działalności klubu w zamian za reklamę „Polrosu”;
  • nie jest prawdą, że kierując się własnym interesem, Grażyna Gałkiewicz forsuje budowę ronda na ulicy Tuszyńskiej. Grażyna Gałkiewicz nie dopuszcza się naruszania zasad etycznych i piastuje funkcje radnej zgodnie z interesem publicznym.

W materiale prasowym „Co w trawie piszczy” opublikowanym w dn. 1 czerwca 2016 r. na s. 5 „Gazety Rzgowskiej” nr 5 (78) przedstawiono Czytelnikom listy nieznanego pochodzenia, które zawierały błędne sugestie i nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

  • nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz wręczała korzyści majątkowe w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej w hali przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie. Wszystkie zezwolenia zostały udzielone zgodnie z przepisami prawa;
  • nie jest prawdą, że wniosek o podjęcie przez Radę Miejską uchwały o budowie chodnika przy ul. Nasiennej „został przepchnięty po cichu”. Wniosek ten był procedowany w sposób jawny i zgodny z prawem;
  • nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz publikuje w prasie materiały oczerniające kandydatów na burmistrza Rzgowa. Grażyna Gałkiewicz nie jest właścicielką żadnego publikatora, ani też nie zleca takich publikacji innym podmiotom.

W materiale prasowym „Radna powinna zrezygnować” opublikowanym w dn. 1 czerwca 2016 r. na s. 11 „Gazety Rzgowskiej” nr 5 (78) przedstawiono Czytelnikom korespondencję nieznanego autora z Ryszardem Poradowskim – redaktorem naczelnym. Materiał ten zawierał błędną sugestię i nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

  • nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz jest „zamieszana w przestępstwo przejęcia akcji wspólnika firmy „Polros” oraz inne działania naganne lub nielegalne. Grażyna Gałkiewicz nigdy nie była podejrzana o jakikolwiek czyn zabroniony”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.