Główne menu

Archiwum kategorii: Interpelacje i wnioski

Wniosek o uregulowanie i uaktualnienie oraz poszerzenie dokumentacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rzgów

Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o uregulowanie poprzez uaktualnienie, a także wprowadzenie niektórych rowów do Gminnej Ewidencji Gruntów, które faktycznie istnieją, ale nie istnieją w Ewidencji Gruntów. Są to rowy położone w następujących miejscach: rów biegnący od ul. Tuszyńskiej w kierunku ul. Literackiej, poprzez pętlę autobusową wzdłuż płotu Pana Sławomira M. oraz drugi rów vis a…

Wniosek ws. naprawę zadolenia na ul. Kamiennej

Radna Gałkiewicz złożyła wniosek o naprawę głębokiego i rozległego zadolenia a ul. Kamiennej. Powstało ono po wykonaniu przyłączą do nowobudowanej posesji przy tej ulicy, naprzeciw posesji nr 25. Radna zwróciła się także z prośbą o usunięcie dziur w nawierzchni ul. Kamiennej od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej.…

Wniosek o lampy na ul. Kamiennej w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz zwróciła się do burmistrza Rzgowa z przypomnieniem odnośnie wniosku ws. lamp na ul. Kamiennej. Radna Gałkiewicz wnioskowała o zawieszenie dodatkowych lamp: przy posesji p. Bednarskiej (pierwsza posesja po lewej stronie od ul. Tuszyńskiej), przy posesji nr 13 (niezamieszkana działka przed posesją nr 15 należącą do Państwa Dubielów), za posesją nr 25.…

Wniosek o naprawę chodnika na zakręcie ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie wniosek o naprawienie chodnika na zakręcie ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie. Chodnik w tym miejscu jest zniszczony przez samochody ciężarowe, które ze względu na złe wyprofilowanie skrętu zachodzą naczepami na chodnik. Jednocześni radna Gałkiewicz wnioskuje o przesunięcie słupa energetycznego, cofnięcie chodnika i utworzenie…

Wniosek o wyczyszczenie przepustów i odmulenie rowów przy ul. Literackiej i Kamiennej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie wniosek o to, by wiosną wyczyszczono 2 przepusty i odmulono rowy na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Kamiennej w Rzgowie. Radna Gałkiewicz sugeruje by: odtworzyć rów przy przepuście znajdującym się po skręcie w prawo z ul. Tuszyńskiej w Literacką odmulić aż do rzeki Strugi rów…

Wniosek o odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych w Rzgowie

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła wniosek do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie, by odmalować na wiosnę wszystkie pasy, którymi oznaczone są przejścia dla pieszych na terenie miasta Rzgów. Pasy są zniszczone, mało widoczne po zmroku, co sprowadza na pieszych niebezpieczeństwo.…

Interpelacja ws. fatalnego stanu ul. Tuszyńskiej

Radna Grażyna Gałkiewicz kolejny raz interweniuje u burmistrza ws. stanu ulicy Tuszyńskiej. Radna przypomina o konieczności remontu nawierzchni, budowy odwodnienia, dokończenia ciągu pieszo rowerowego oraz rozwiązania problemu korków przy skrzyżowaniu z Rzemieślniczą. Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji.…

Interpelacja ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusowej z Łodzią

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do burmistrza interpelację ws. niekorzystnych zmian w komunikacji autobusów z Łodzią. Radna pyta m.in. o to, czy Urząd szacował koszty przejazdu autobusu 56A przez centrum Rzgowa i jak w związku z „rewolucją komunikacyjną” zmienią się wydatki ponoszone przez gminę Rzgów na kursy autobusów MPK Łódź. Zapraszamy do zapoznania się z całą…

Kiedy będzie wybudowany brakujący odcinek 100 m chodnika przy ul. Ogrodowej?

Radna Grażyna Gałkiewicz zwróciła się do burmistrza z pytaniem kiedy będzie wybudowany brakujący odcinek 100 m chodnika przy ul. Ogrodowej. Ze względu na brak 100-metrowego odcinka chodnika, dzieci idące do szkoły oraz dorośli chodzący do sklepu, zmuszeni są przechodzić na drugą stronę ul. Ogrodowej, na wysokości ul. Południowej. Budowa brakujących 100 m chodnika byłaby dla…

Wniosek ws. znaków drogowych na ul. Ogrodowej

Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła do burmistrza wniosek o ustawienie przy ul. Ogrodowej, na wysokości Lecznicy Weterynaryjnej, znaków „Zakaz wyprzedzania” oraz „Ograniczenie prędkości do 30 km/h”. Prośba radnej spowodowana jest tym, że w tym miejscu przez ulicę przechodzi dużo dzieci i osób dorosłych. Postawienie w/w znaków poprawiłoby ich bezpieczeństwo. Przy okazji radna zwróciła się o usunięcie…

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.